woensdag 16 december 2009

AVI of DLE?


Met de AVI-niveaus  
is in de loop der tijden 
iets geks gebeurd … (!)Bij de AVI-toetskaarten, versie A en B, R. van den Berg, H. te Linteloo, Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC), ’s-Hertogenbosch 1977 (schaal uit: A.J.C. Struiksma, A. van der Leij en J.P.M. Vieijra, Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen, VU uitgeverij, Amsterdam 1991, 4e herziene druk.) begon AVI 9 bij DLE 30.

Bij het AVI-toetspakket. Handleiding, J. Visser, A. van Laarhoven en A. ter Beek, Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC), ’s-Hertogenbosch 1994 begon AVI 9 bij DLE 36.

We maakten daarbij in ons DLE Boek toen de volgende opmerking:

'De genoemde normen zijn afgeleid uit de in de AVI-handleiding - op de bladzijden 16 t/m 19 - visueel weergegeven verdelingen van AVI-niveaus.
Gezien de aard van de aldaar weergegeven originele AVI-normindelingen treft het ons als verrassend en vooralsnog onverklaarbaar dat de van daaruit door ons vastgestelde DLE-normen betekenisvol verschillen met die welke door Struiksma, Van der Ley en Vieijra verstrekt worden in hun zesde herziene uitgave van ‘Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen’. '

In de afbeelding drukken we de conversietabel van het Cito af (aangevuld met onze DLE-schaal), waarin het begin van AVI 9 ook een plek krijgt … De vraag daarbij is, moeten we nu DLE 45 aanhouden als het èchte begin van AVI 9?

In dat geval zou het begin van AVI 9 in de loop der tijden van DLE 30 naar DLE 45 zijn opgeklommen?!?

Het mag duidelijk zijn: het is het beste om AVI gewoon helemaal definitief te vergeten: er is onderhand te veel mee ‘gerommeld’.
Het is verstandig om voor de niveaubepaling en de indeling van de boekjes gewoon de Cito-indeling, die zij nu –om er aan te wennen- nog even AVI (NIEUW) noemen, te hanteren. Cito zet daar (hun) AVI (OUD) tegenover, maar ook die schaal lijdt weer aan enige ‘oprekking’ t.o.v. de schaal van 1994 ...

Het mooie van het hele verhaal vind ik, dat wij in 1994 al voorstelden om een indeling te hanteren op basis van DLE’s (zoals de schaal op de afbeelding), omdat in dat geval het niveau kan worden vastgesteld met àlle leestesten (mits ze beschikken over een DLE-schaal).

En wat zien we? Gelukt!


We kunnen dus net zo goed zeggen: ‘Het niveau van het technisch lezen komt overeen met dat van de eerste helft groep 3 (Start = DLE 1 t/m 4) of met dat van de tweede helft groep 6 (M6 = DLE 35 t/m 39) …’ Nog preciezer is om het niveau uit te drukken in een DLE (DLE 43) en dat kan dan vervolgens met èlke toets voor technisch lezen, want die hebben allemaal een DLE-schaal!


Wilt u het lezen van een tekst
op een andere (eenvoudiger) manier toetsen?
Kijk dan even 
hier

====================================

Informatie in dit blog 
over deze andere manier van toetsen vindt u hier