donderdag 9 april 2009

Moet je bij een zittenblijver de Didactische Leeftijd doortellen?


Op de website van Boom test uitgevers vinden we bij de presentatie van het DLE BOEK* een heel goed antwoord op deze vraag ...Wat dit betreft moet niks. Of je doortelt of de DL terugzet is een keuze en wat je kiest is afhankelijk van het gebruik van de DL. In het perspectief van leerlingzorg ligt terugzetten voor de hand. Als je toetst op schoolvorderingen ga je na of een leerling presteert op het niveau dat je mag verwachten. Een leerling halverwege groep vijf (DL=25) heeft een adequate prestatie als die een DLE haalt van 25. Een dergelijke leerling heeft op dit aspect dus geen extra aandacht nodig. Het maakt daarbij niet uit of deze leerling is blijven zitten of niet. De leerling presteert op het niveau van het onderwijs dat het op dat moment krijgt. Natuurlijk heeft de leerling die is blijven zitten een achterstand ten opzichte van de ex-klasgenoten die een groep hoger zitten, maar het zou unfair zijn om met de ex-klasgenoten te blijven vergelijken (er is toch niet voor niks besloten om de leerling niet te laten overgaan?). Doubleren kan je beschouwen als een herkansing. De leerling maakt een nieuwe start en je begint opnieuw te tellen.
Met andere woorden, wij beschouwen het DL in het kader van leerlingzorg niet als het aantal maanden genoten onderwijs, maar als een indicatie van het niveau van het onderwijs dat het kind krijgt. Voor leerlingen die een klas overslaan is dan de consequentie dat de DL vooruit wordt gezet. Bij het bepalen van een eventueel ontwikkelingsperspectief is het belangrijk rekening te houden met de effecten van deze maatregelen.

In het kader van bijvoorbeeld een economische analyse van het onderwijs (hoeveel onderwijs is er gegeven en wat heeft het opgeleverd?) zou je DL's moeten doortellen. Dan is de didactische leeftijd niet meer het niveau van onderwijs van een leerling, maar het aantal maanden onderwijs dat de leerling in totaal heeft gehad.

De RVC's denken hier overigens anders over: '... de didactische leeftijd (DL) is het aantal maanden dat een leerling onderwijs heeft gehad. Elk schooljaar heeft 10 onderwijsmaanden te beginnen vanaf september groep 3. De DL wordt berekend op basis van de huidige groep van de leerling, het moment van toetsafname en het aantal doublures vanaf begin groep 3'. Volgens de richtlijn moet echter bij 60 gestopt worden, in groep 8 heeft een zittenblijver dus het hele jaar DL 60.

*) Het wettelijk verplichte naslagwerk voor het vaststellen van leerachterstand bij indicatiestelling.