dinsdag 26 januari 2016

Verkoop Tempo Test Rekenen (T.T.R.) gestaakt.Na bijna dertig jaar heeft uitgeverij Pearson de verkoop van de Tempo Test Rekenen gestaakt. De verkoopaantallen liepen na het verschijnen van de nieuwe TempoTest Automatiseren, die samen met de Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen wordt gezien als de opvolger van de Tempo Test Rekenen, gestaag terug.
Tegelijkertijd is ook de verkoop van de Niveau Test Rekenen – technisch en de Niveau Test Rekenen – toepassend gestopt. De beide laatste testen waren ruim twintig jaar op de markt.

De testen werden oorspronkelijk uitgegeven door Berkhout Nijmegen BV. Het fonds van Berkhout werd overgenomen door Swets, vervolgens door Harcourt en daarna door Pearson. De testmaterialen van Teije de Vos, die verschenen zijn bij Eduforce, werden in 2006 overgenomen door Boom test uitgevers.
Hierdoor zijn alle testen en toetsen van Teije de Vos op dit moment uitsluitend te koop bij Boom test uitgevers.


Het stoppen van de verkoop betekent overigens niet dat er een einde is gekomen aan het gebruik van de testen. Met name de T.T.R. wordt nog dagelijks gebruikt op duizenden scholen en ook in onderzoeken duikt de T.T.R. nog regelmatig op.

De overgang naar de TempoTest Automatiseren (in combinatie met de Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen) blijkt een gestaag proces: Waarom van Tempo Test Rekenen naar TempoTest Automatiseren?