zaterdag 19 mei 2018

LeerlingvolgtoetsenDe Schoolvaardigheidstoetsen Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling, Hoofdrekenen en Rekenen-Wiskunde vormen samen een compleet pakket van leerlingvolgtoetsen waarmee u de vorderingen van uw leerlingen op deze vaardigheden kunt volgen. Hieronder vindt u meer informatie per toets.

Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen
Met de Schoolvaardigheidstoets Technisch Lezen krijgt u snel inzicht in de technische leesvaardigheid van uw leerlingen van groep 3 t/m 8. In slechts één minuut stelt u het vaardigheidsniveau vast. De parallelle versie van de toets maakt twee afnames per jaar mogelijk.
De uitslag wordt gerapporteerd in niveaus A t/m E en I t/m V, percentiel, DLE en AVI-niveau; vanaf schooljaar 2018/2019 óók vaardigheids- en accuratessescores.
·       Slechts een minuut per leerling
·       Rapport inclusief AVI-niveau
·       Twee afnames per jaar mogelijk

Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen
Met de Schoolvaardigheidstoets Begrijpend Lezen heeft u een kindvriendelijke toets in handen waarmee u het niveau van uw leerlingen van groep 4 t/m 8 kunt volgen. Met relatief korte teksten en weinig heen- en weergeblader. Af te nemen binnen één lesuur, maar heeft een leerling meer tijd nodig, dan is dat geen probleem.
De uitslag wordt gerapporteerd in niveaus A t/m E en I t/m V, percentiel, DLE en vaardigheidsscore. Inclusief een handelingsgerichte diagnostische analyse op individueel en groepsniveau.

·       Korte, gevarieerde teksten
·       Afname binnen een lesuur
·       Inclusief gratis diagnostische analyse (U leest er meer over in het 

Schoolvaardigheidstoets Spelling
De Schoolvaardigheidstoets Spelling Woorden en Werkwoorden is een beproefde manier om uw leerlingen op het gebied van spelling te volgen. Er zijn klassieke woorddictees voor groep 3 t/m 8 en werkwoorddictees voor groep 6 t/m 8. Beide met een parallelle versie, dus twee keer per jaar af te nemen.
De uitslag wordt gerapporteerd in niveaus A t/m E en I t/m V, percentiel, DLE en vaardigheidsscore. Inclusief de mogelijkheid voor een uitgebreide foutenanalyse op individueel en groepsniveau.
·       Woorden én werkwoorden
·       Actieve spelling met een klassiek dictee
·       Gratis uitgebreide foutenanalyse (U leest er meer over in het 
     whitepaper Spellingfouten categoriseren’)

Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen
De Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen is het methodeonafhankelijke toetsinstrument op het gebied van automatiseren waarmee u uw leerlingen in groep 3 t/m 8 kunt volgen. Leerlingen maken binnen 5 minuten zoveel mogelijk plus-, min-, keer- en deelsommen. Deze lopen op in moeilijkheid. Nakijken doet u snel en gemakkelijk met de bijgeleverde scoremal. De uitslag wordt gerapporteerd in niveaus A t/m E en I t/m V, percentiel en DLE; vanaf schooljaar 2018/2019 met een parallelle versie en rapportage van vaardigheids- en accuratessescores.

·       Klassikaal en individueel
·       Af te nemen in 5 minuten
·       Gemakkelijk en snel nakijken met scoremal
Heeft u behoefte aan een meer diagnostische toets? Kijk dan ook eens naar de TempoTest Automatiseren.

Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde
De Schoolvaardigheidstoets Rekenen-Wiskunde is een traditionele rekentoets. Perfect om het rekenniveau van uw leerlingen vanaf groep 3 t/m 8 te volgen. De toetsen bevatten een minimale hoeveelheid taal: u wilt immers de rekenvaardigheid, en niet de leesvaardigheid meten. Af te nemen binnen één lesuur, maar heeft een leerling meer tijd nodig, dan is dat geen probleem.
De uitslag wordt gerapporteerd in niveaus A t/m E en I t/m V, percentiel, DLE en vaardigheidsscore. Inclusief een handelingsgerichte diagnostische analyse op individueel en groepsniveau.

·       Toetst rekenvaardigheid, niet leesvaardigheid
·       Afname binnen een lesuur
·       Inclusief gratis diagnostische analyse (U leest er meer over in het 

================================================================================

Over 'Leerlingvolgen' staan

in dit blog veel interessante bijdragen

maar de onderstaande heb ik er even voor u uitgepikt: