Onderwerpen

donderdag 20 april 2017

IEP Eindtoets sluit aan op Schoolvaardigheidstoetsen van Boom test onderwijs


Judith Rood, uitgever van Boom test onderwijs, legt uit dat de opgaven van de IEP Eindtoets goed aansluiten op de Schoolvaardigheidstoetsen, het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs.


Hebt u dit jaar de IEP Eindtoets afgenomen? 
Wist u al dat deze eindtoets uitstekend aansluit op het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs?
'De SVT's toetsen wat je wil weten en dat is precies wat de IEP ook doet,' aldus uitgever Judith Rood van Boom test onderwijs. 'Je test dus bijvoorbeeld geen leesvaardigheid als het om rekenen gaat. De SVT Rekenen-Wiskunde bevat daarom zo veel mogelijk context-arme sommen. Ook bijvoorbeeld de SVT Spelling past in deze visie. Daarin is een ouderwets dictee opgenomen: de leerkracht leest de woorden voor en de kinderen schrijven het op. Daarmee toets je daadwerkelijk het spellen en niet het herkennen van woorden.'

Andere voordelen
Judith Rood noemt ook de andere voordelen van de SVT's: 'Het leerlingvolgsysteem van Boom test onderwijs bestaat uit de SVT's Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Hoofdrekenen, Rekenen-Wiskunde en Spelling.' 

De voordelen van de SVT's op een rijtje:

  • Op elk moment in het jaar af te nemen
  • Methodeonafhankelijk 
  • Sluiten aan bij de referentieniveaus
  • Handmatig scoren, snel en gemakkelijk online normeren
  • Rapportage in niveaus A-E en I-V, percentiel en DLE
  • Vaardigheidsscores voor Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde
  • Voor Technisch Lezen wordt ook het AVI-niveau gerapporteerd
  • COTAN- en Expertgroep Toetsen PO-OK!
  • Toegelaten door de Onderwijsinspectie
  • In te zetten voor indicatiestelling LWOO en PrO