Onderwerpen

zondag 16 oktober 2016

Nu diagnostische analyses mogelijk bij nog meer SchoolvaardigheidstoetsenAlleen een uitgebreid rapport van de toetsresultaten vinden scholen niet meer genoeg. 
Zij willen ook de mogelijkheid om de resultaten van de leerling te analyseren: waar wringt de schoen? 
Ook van de groep willen zij een beeld: waar is behoefte aan extra aandacht?Bij de SVT Hoofdrekenen was er al de TempoTest Automatiseren, die een uitgebreide analyse geeft.

Ook de onlangs verschenen SVT Spelling kent zeer uitgebreide (gratis!) analysemogelijkheden voor z'n gebruikers.

Nu bieden ook de SVT Begrijpend Lezen (1) en de SVT Rekenen-Wiskunde (2) die mogelijkheden.
Er zijn gratis whitepapers verschenen die de mogelijkheden gedetailleerd in beeld brengen.
U kunt ze hier downloaden: