Onderwerpen

dinsdag 14 juni 2016

Veranderingen rond het leerlingvolgsysteem


Er is de laatste tijd nogal wat veranderd rond het leerling- en onderwijsvolgsysteem. 
Aanleiding om er eens opnieuw naar te gaan kijken?

Ten eerste is er de wet- en regelgeving van 2014 (Wet Eindtoetsing PO en Toetsbesluit PO) die scholen naast de verplichting tot het hanteren van een leerling- en onderwijsvolgsysteem anderzijds veel ruimte biedt voor de invulling daarvan.

Ten tweede beoordeelt sinds het schooljaar 2015-2016 niet langer de COTAN, maar de Expertgroep Toetsen PO de leerlingvolgsysteemtoetsen. Naast de psychometrische aspecten van een toets beoordeelt de Expertgroep ook de onderwijskundige en organisatorische aspecten. In totaal wordt een toets op tien criteria beoordeeld. Het oordeel kan ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.
Ten derde hanteert de inspectie met ingang van 1 februari 2016 voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. 
Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school.

Wat betekent dit?

1) De school kan zelf kiezen hoe zij haar leerling- en onderwijsvolgsysteem samenstelt en inricht. Zij kan zelf bepalen welke middelen zij op welke momenten inzet (als de gekozen middelen daartoe de gelegenheid bieden).

2) Wanneer scholen methodeonafhankelijke toetsen gebruiken om daarmee het vaardigheidsniveau van de leerlingen te vergelijken met de landelijke norm, dan dienen deze toetsen te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Expertgroep Toetsen PO.

3) Het oneigenlijk ‘organiseren’ van hoge toetsscores op de tussentoetsen (de leerlingvolgsysyteemtoetsen) kan worden gestopt. De gemeten resultaten zijn weer voor ‘eigen gebruik’ en jezelf voor de gek houden heeft natuurlijk geen zin.
‘Teaching to the test’ hoeft dus niet meer en scholen die de toetsen gebruikten zoals ze zijn bedoeld, zijn niet meer in het nadeel ten opzichte van scholen die oefenden voor de toets. Ook de ouders kunnen stoppen met het sturen van hun kind naar bureaus voor toetstraining: zodra de school daar achter komt, zal het resultaat op de leerlingvolgsysteemtoets niet meer serieus genomen worden. En het mooiste is: aan de normvervaging komt een einde, de normen houden hun waarde.

Kortom: het leerling- en onderwijsvolgsysteem wordt weer van de school! Het is weer bedoeld om na te gaan of de school er met haar manier van werken in slaagt de gestelde doelen te bereiken. De ‘uitslagen’ zijn alleen bestemd voor de school: zitten we op de goede weg?

Wat zijn de gevolgen?

Het lijkt tijd om eens na te denken over het huidige leer- en onderwijsvolgsysteem van de school.

Een aantal mogelijke vragen:

Zijn we tevreden met de manier waarop we nu toetsen?
Willen we in groep 1 en 2 bijvoorbeeld niet liever observeren in plaats van toetsen?

Zijn we tevreden over de toetsen die we nu gebruiken?
Toetsen ze bijvoorbeeld wel wat wij willen weten?

Passen ze voldoende bij onze manier van werken?
Toetsen we misschien te veel (te vaak) en kan het wel een tandje minder?

Gebruiken we de resultaten wel op de juiste manier?
Is de toets een hulpmiddel voor ons of is de toets ‘de baas’ (voorschrijvend)?


En zo valt er nog wel het een en ander te bedenken …

In deze blog vindt u ongeveer 72 artikelen met het trefwoord 'leerlingvolgsysteem'. 
Misschien is het een idee daarin eens rond te neuzen ...