Onderwerpen

dinsdag 19 april 2016

Basisscholen ook op zoek naar alternatief LVS

Dat er dit jaar* al een kwart van de basisscholen een andere eindtoets maakt dan die ‘van de regering’ (de Centrale Eindtoets PO, samen gemaakt met het Cito) zal u zeker niet zijn ontgaan. Dat deze trend ook zichtbaar is als het gaat om toetsen voor het leerlingvolgsysteem, is wellicht nieuw voor u.

Dagtaak
Bij Boom test uitgevers in Amsterdam hebben ze er inmiddels een dagtaak aan. Elke dag worden er wel scholen of besturen bezocht om informatie te geven over ‘het andere leerlingvolgsysteem’. Het gaat dan om individuele scholen die overwegen om over te stappen, maar ook om groepen van scholen die onder aanvoering van het bestuur samen (tegelijk of gefaseerd) willen overstappen. U zult begrijpen dat hiermee het nodige overleg gepaard gaat, waarbij dikwijls de uitgever wordt uitgenodigd.

Alternatieven
Dat scholen al snel bij Boom test uitgevers uitkomen, is te verklaren door het feit dat er, in tegenstelling tot de mogelijkheden bij de eindtoets, voor het leerlingvolgsysteem op dit moment eigenlijk maar één volwaardig alternatief is: de reeks SchoolVaardigheidsToetsen.

Waarom nu op zoek?
Hoewel dat niet het geval was, hadden scholen lange tijd niettemin de indruk ‘dat er maar één leerlingvolgsysteem mocht.’ Daar waren meerdere redenen voor aan te wijzen, maar de wijze waarop de onderwijsinspectie met de resultaten van de lvs-toetsen omging, speelde daarbij een belangrijke rol.
Nu de inspectie per 1 februari 2016 (voor een oordeel over de tussenopbrengsten) niet meer vraagt naar de resultaten van de lvs-toetsen (zie: 'Het kwartje is gevallen ... ') en zij bovendien nadrukkelijk aangeeft dat scholen zèlf mogen bepalen op welke wijze en met welke middelen zij de ontwikkeling van de leerlingen willen volgen, ervaren scholen ineens veel meer vrijheid in het maken van hun keuzes.

Gedifferentieerd beeld
In de praktijk zien we scholen daar nu heel verschillend mee omgaan:
  • De school is ontevreden met (een van) de toetsen en probeert de alternatieve variant (zie: voorbeeld).
  • De IB’er/RT’er gebruikt al (een deel van) de alternatieve toetsen en vraagt zich af ‘Waarom deze toetsen niet ook gebruiken voor het lvs?’
  • De school onderzoekt hoe de toetsdruk/werkdruk kan worden verminderd (zie: 'Werkdruk verminderen, is dit een idee?')
  • Een enkele school van het bestuur neemt een proef met (een deel van) de alternatieve toetsen.
  • Een deel van de scholen gaat (als verkenner) over tot invoering van (een deel van) het alternatieve systeem.
  • Het bestuur geeft de ruimte tot het (deels) vervangen van het lvs.
  • Het bestuur besluit tot gefaseerde invoering van het (gedeeltelijke) systeem.
  • Scholen kiezen er voor samen in één keer compleet over te gaan.

Het kan allemaal
De SchoolVaardigheidsToetsen (SVT's) sluiten naadloos aan bij de bestaande praktijk op de scholen: ze hebben naast Cito-schalen en vaardigheidsschalen ook DLE-schalen en percentielschalen. Ze kunnen een keer paar jaar, maar ook twee keer per jaar worden afgenomen. De resultaten zijn gemakkelijk te verwerken in het door de school reeds gebruikte schooladministratiesysteem. Zo kan een school minimaal één toets vervangen, maar ook allemaal.
Over de kwaliteit van de toetsen hoeft de school zich geen zorgen te maken: ze zijn allemaal goedgekeurd/toegelaten door de Cotan en de Expertgroep Toetsen PO (zie: voorbeeld). 

De uitgever kan u in contact brengen met (groepen van) scholen die geheel of gedeeltelijk zijn overgestapt.

*) Let op: deze post is van 2016!                       Zie voor actuele informatie: Leerlingvolgtoetsen