Onderwerpen

vrijdag 12 februari 2016

Schoolvaardigheidstoets Spelling heel erg goed beoordeeld


De Expertgroep Toetsen PO heeft de Schoolvaardigheidstoets Spelling beoordeeld. Aan maar liefst negen van de tien criteria is het oordeel ‘goed’ toegekend. De toets voldoet daarmee aan het kwaliteitsoordeel van de Expertgroep. 
Scholen kunnen de toets per direct gebruiken om te voldoen aan hun wettelijke verplichting tot gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem.

Beoordeling SVT Spelling
Sinds dit schooljaar beoordeelt niet langer de COTAN, maar de Expertgroep Toetsen PO de leerlingvolgsysteemtoetsen. Naast de psychometrische aspecten van een toets beoordeelt de Expertgroep ook de onderwijskundige en organisatorische aspecten. In totaal wordt een toets op tien criteria beoordeeld. Het oordeel kan ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.

De Schoolvaardigheidstoets Spelling is als volgt beoordeeld:

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

* De Expertgroep oordeelt dat de bijgeleverde brochure ‘De SVT Spelling en uw kind’ wel direct helder en inzichtelijk is voor de leerkracht en andere professionals in de school, maar nog niet voor ouders. De brochure wordt in overleg met gebruikers aangepast.

Uit het rapport:
'Alles overwegende en gezien de beoordelingen van de inhoudelijke deskundigen, oordeelt de Expertgroep dat de beoordeelde toets Schoolvaardigheidstoets Spelling Woorden en Spelling Werkwoorden van voldoende kwaliteit is om in het primair onderwijs te worden gebruikt voor het systematisch meten van de leervorderingen van de leerlingen.'


Een compleet leerlingvolgsysteem
De Schoolvaardigheidstoets Spelling is in het najaar van 2015 verschenen in de reeks Schoolvaardigheidstoetsen: een compleet leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het bestaat uit de SVT Technisch Lezen, SVT Begrijpend Lezen, SVT Spelling, SVT Hoofdrekenen en SVT Rekenen-Wiskunde. 
Lees meer op de themapagina Leerlingvolgsysteem.