Onderwerpen

maandag 1 februari 2016

Het kwartje is gevallen: Onderwijsinspectie stopt met afrekenen scholen o.b.v. LVS-toetsen!


Jarenlang is er in deze blog op gewezen: het door de onderwijsinspectie beoordelen van de resultaten op de LVS-toetsen levert zeer kwalijke effecten op.


Basisscholen verlegden het doel
De resultaten waren niet meer bestemd voor het oorspronkelijke doel: nagaan of de door de school gehanteerde vorm en inhoud van het onderwijs leidt tot de door de school beoogde resultaten (vergeleken met de landelijke norm). Omdat deze gegevens ‘voor eigen gebruik’ waren, had het manipuleren daarvan natuurlijk geen zin (je gaat jezelf niet voor de gek houden). Zo bleven ook de normen stabiel. 

Echter, ze werden helaas ‘verantwoordingsmateriaal’ voor de inspectie. En die resultaten moesten er natuurlijk zo goed mogelijk uitzien, want ze werden vergeleken met de normen van de inspectie en je wilde als school natuurlijk geen ‘gedonder’ (zie: Gedachtegang ...).
'Teaching to the test' was een van de ongewenste effecten om van de 'normvervaging' maar te zwijgen. Scholen die oefenden voor de toets, waren in het voordeel en dikwijls bleef het niet bij oefenen alleen (zie: Gesjoemel ...).

De inspectie ziet nu in dat een en ander heeft geleid tot ongewenste praktijken en gooit het roer om!

Stoppen met beoordelen LVS-resultaten
Met ingang van 1 februari 2016 hanteert de inspectie voor de tussenresultaten van scholen in het primair onderwijs geen eigen normen meer. Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school. De inspectie blijft in het toezicht aandacht schenken aan hoe scholen de ontwikkeling van leerlingen volgen en de wijze waarop dit tot conclusies over het onderwijs leidt. Het is aan de school ambitieuze doelen voor de leerlingen te formuleren.
 

Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen staat (weer) centraal
Het is belangrijk dat leerlingen goede resultaten halen en dat scholen de ontwikkeling van leerlingen goed volgen. De inspectie heeft in de afgelopen jaren een oordeel over de tussenresultaten uitgesproken. Dit heeft er mede toe geleid dat de tussentijdse toetsen voor veel scholen in een ander daglicht zijn komen te staan. Voor sommige scholen werd het behaalde resultaat en de verantwoording daarover aan de inspectie belangrijker dan het echte doel van de toetsen. Dat doel - het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen en de evaluatie of de ontwikkeling verloopt zoals gepland – wil de inspectie in het toezicht weer centraal zetten. De inspectie verwacht nu dat scholen zelf ambitieuze doelen stellen voor leerlingen, en zicht hebben op in hoeverre leerlingen die doelen halen. Ook verwacht ze dat scholen op basis van hun beeld het onderwijs aan de leerlingen bijstellen. 


Dat was de bedoeling ... Eindelijk! 

(maar beter laat, dan nooit ...)