Onderwerpen

maandag 22 februari 2016

Een brief: 'Leve de SVT !!!'


Vandaag ontving ik een brief van iemand die de SchoolVaardigheidsToets Begrijpend Lezen heeft afgenomen. 
De inhoud van die brief wil ik u niet onthouden, daarom geef ik hem hieronder weer. Doe er uw voordeel mee!
School en naam van de briefschrijver zijn bij mij bekend. 

Beste Teije de Vos, 
In januari hebben we in groep 8 de Cito Begrijpend lezen afgenomen. De resultaten waren zeer belabberd: 12 van de 24 leerlingen scoorden een D of E niveau! 
We dachten dat dit (net als vorig jaar) wel eens zou kunnen liggen aan de motivatie van de kinderen. Immers, de Cito BL bestaat uit zeer lange en wat saaie teksten. Niet echt uitnodigend dus. 
Voordat we allerlei aanpakken gingen verzinnen, besloten we ook de SVT BL af te nemen. Die is vorige week afgenomen (nota bene op een vrijdag!). Ik weet niet of je de Cito en de SVT naast elkaar kunt leggen ... het verschil is duidelijk. Nu zie ik maar meer 5 leerlingen die echt onvoldoende scoren (en dat deden ze ook op de Cito).
De gemiddelde niveauwaarde is van een 2,1 (= lage C) gestegen naar een B niveau. Zowaar één heel niveau omhoog! 
Hetzelfde zag ik afgelopen jaar toen de kinderen van groep 8 de Eindtoets maakten. Ook hier een enorm gat tussen de Cito BL M8 scores en de scores van de Eindtoets BL (de Eindtoets scoorde aanmerkelijk hoger). Ook hier zie ik verschil in motivatie; de teksten van de Eindtoets zijn korter en aantrekkelijker (= motivatie!). De SVT teksten zijn ook niet te lang en afwisselender. Dan kan een kind de gedachten ook beter bij de tekst houden, dus beter scoren. De SVT staat ook dichter bij de dagelijkse lesstof. 
We willen toch weten of er goed les wordt gegeven en welke kinderen extra aandacht nodig hebben? 
Volgens mij is dat beter te meten met de SVT dan met de Cito. Nu weten we echt welke kinderen extra aandacht nodig hebben voor begrijpend lezen. Bovendien werkt dit minder stress-verwekkend voor de leerkracht. 
Dus voor mij: LEVE DE SVT !!!

zaterdag 13 februari 2016

'Gesjoemel met dyslexieverklaringen moet worden aangepakt'


Hogescholen en universiteiten maken zich zorgen over het gemak waarmee studenten dyslexieverklaringen krijgen.

Ze willen dat het ministerie van Volksgezondheid onderzoek doet en maatregelen neemt.


Woensdag toonde het televisieprogramma Rambam aan hoe makkelijk het is om te frauderen met dyslexieverklaringen. Studenten vertellen hoe ze fraudeerden bij testen en ook de verslaggevers kregen zonder veel moeite de diagnose van orthopedagogen en ggz-psychologen. Het lukte zelfs om telefonisch een verklaring te krijgen op naam van ene ‘Jet Bussemaker’.
Wereld op zijn kop
‘Dat meen je niet’, reageerde de minister. ‘Dit is de wereld op zijn kop, dit kan niet. Studenten die echt zware dyslexie hebben, moeten natuurlijk ook een diploma kunnen halen. De goede moeten niet onder de kwade lijden. Maar dit soort bureaus hoort nog van mij.’
‘Decanen van hogescholen moeten van de betrouwbaarheid van een dyslexieverklaring uit kunnen gaan’, stelt de Vereniging Hogescholen in een schriftelijke reactie. Ze verwacht een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid. Universiteitenvereniging VSNU sluit zich daar bij aan. Blijkbaar verschilt de kwaliteit van de bureaus heel erg. Het is goed als daar eens naar gekeken wordt’, aldus een woordvoerder.
Studenten met dyslexie mogen in veel gevallen langer over hun tentamens doen en kunnen bij studievertraging tot wel 3.467  euro van hun studieschuld terugkrijgen.'Alleen NRD-KD zorgverleners mogen dyslexieverklaring afgeven'

De mogelijkheid om snel een dyslexieverklaring te kopen of te krijgen zonder dat er gedegen onderzoek is gedaan of er werkelijk sprake is van dyslexie, moet hard worden aangepakt. Dat stelt Remco Reij van de adviesraad van NRD-KD, kwaliteitsinstituut van dyslexiezorgverleners. Als er zorgverleners zijn die bij NRD-KD zijn aangesloten en zich schuldig lijken te maken aan dergelijke praktijken, dan worden zij stevig aan de tand gevoeld.

vrijdag 12 februari 2016

Schoolvaardigheidstoets Spelling heel erg goed beoordeeld


De Expertgroep Toetsen PO heeft de Schoolvaardigheidstoets Spelling beoordeeld. Aan maar liefst negen van de tien criteria is het oordeel ‘goed’ toegekend. De toets voldoet daarmee aan het kwaliteitsoordeel van de Expertgroep. 
Scholen kunnen de toets per direct gebruiken om te voldoen aan hun wettelijke verplichting tot gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem.

Beoordeling SVT Spelling
Sinds dit schooljaar beoordeelt niet langer de COTAN, maar de Expertgroep Toetsen PO de leerlingvolgsysteemtoetsen. Naast de psychometrische aspecten van een toets beoordeelt de Expertgroep ook de onderwijskundige en organisatorische aspecten. In totaal wordt een toets op tien criteria beoordeeld. Het oordeel kan ‘onvoldoende’, ‘voldoende’ of ‘goed’ zijn.

De Schoolvaardigheidstoets Spelling is als volgt beoordeeld:

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

* De Expertgroep oordeelt dat de bijgeleverde brochure ‘De SVT Spelling en uw kind’ wel direct helder en inzichtelijk is voor de leerkracht en andere professionals in de school, maar nog niet voor ouders. De brochure wordt in overleg met gebruikers aangepast.

Uit het rapport:
'Alles overwegende en gezien de beoordelingen van de inhoudelijke deskundigen, oordeelt de Expertgroep dat de beoordeelde toets Schoolvaardigheidstoets Spelling Woorden en Spelling Werkwoorden van voldoende kwaliteit is om in het primair onderwijs te worden gebruikt voor het systematisch meten van de leervorderingen van de leerlingen.'


Een compleet leerlingvolgsysteem
De Schoolvaardigheidstoets Spelling is in het najaar van 2015 verschenen in de reeks Schoolvaardigheidstoetsen: een compleet leerlingvolgsysteem voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Het bestaat uit de SVT Technisch Lezen, SVT Begrijpend Lezen, SVT Spelling, SVT Hoofdrekenen en SVT Rekenen-Wiskunde. 
Lees meer op de themapagina Leerlingvolgsysteem.

donderdag 11 februari 2016

Het is waar: niet elke dyslecticus heeft dyslexie!


Tot tweemaal toe heb ik in deze blog mijn twijfels laten blijken: heeft wel elke leerling/student met een dyslexieverklaring daadwerkelijk dyslexie (Ineens minder dyslexie ... en Heeft èlke dyslecticus dyslexie?)? 

Nu blijkt dat die twijfel om heel andere redenen zeer terecht is ...


Een valse dyslexieverklaring krijgen is een fluitje van een cent
Tv-programma Rambam: alleen wat d's en t's omdraaien
Het is kinderlijk eenvoudig voor studenten om aan een dyslexieverklaring te komen zonder dat ze ergens last van hebben. Met zo'n verklaring kunnen ze extra tentamentijd krijgen en een compensatie voor studievertraging die kan oplopen tot duizenden euro's. Dat stelt het VARA-televisieprogramma Rambam.
Uit de Volkskrant, door Maud Effting 10 februari 2016, 06:00

Het programma stuurde een redacteur undercover op pad en verkreeg zo naar eigen zeggen twee dyslexieverklaringen van gz-psychologen die bij dylexie-bureaus werkten. Bij een bureau zou hij na een kwartier weer buiten hebben gestaan. Daarnaast zegt het programma een verklaring te hebben bemachtigd op basis van slechts één telefoongesprek.

'Je hoeft er echt niks voor te doen', zegt eindredacteur Erik Noomen. 'Het is een kwestie van een beetje d's en t's omdraaien en heel langzaam praten, en dan heb je je verklaring te pakken.'

Redacteur Nesim Ahmadi vertelt hoe eerst werd aangetoond dat hij geen last had van dyslexie. Daarna trainde hij zichzelf. 'Ik had mezelf aangeleerd om lettergrepen uit woorden weg te laten, het woord 'poot' als 'pot' te lezen en met opzet d- en t-fouten te maken', zegt Ahmadi. 'Het moest niet te erg zijn, dat zou te veel opvallen.'

Studenten met een dyslexieverklaring 
kunnen extra tentamentijd krijgen

Twaalf minuten
'Bij één bureau duurde de test maar twaalf minuten', zegt hij. 'Ik moest drie pagina's met woordjes lezen en dat was het. Ik hoefde niets te schrijven. We waren voornamelijk aan het kletsen daar. Bij een ander bureau duurde de test iets meer dan een uur, maar ook daar kreeg ik een dyslexieverklaring.'
Hij zegt ook undercover langs te zijn geweest op hogescholen en universiteiten. 'De studenten daar zeiden dat het echt gemakkelijk was. Eén iemand zei: ik ben gewoon een beetje langzaam, daarom heb ik dat papiertje gekregen. Een ander had eigenlijk faalangst.'

Studenten met een dyslexieverklaring kunnen extra tentamentijd krijgen. Als ze nog onder de oude regeling vallen, kunnen ze 3.467 euro terugkrijgen bij studievertraging. Onder de nieuwe regeling is dat maximaal 1.230 euro.

Het ministerie van Onderwijs en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zeggen tegen de Volkskrant nooit te hebben gehoord van daadwerkelijke fraude met dyslexieverklaringen op universiteiten en hogescholen. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt dat een verklaring ook niet zonder meer leidt tot extra tentamentijd of financiële vergoeding. 'Daarvoor moet er ook een verklaring van een decaan zijn dat de functiebeperking daadwerkelijk tot vertraging heeft geleid. Een dyslexieverklaring alléén is dus niet voldoende.' Volgens hen gaat het ook maar om kleine aantallen: 1,3 procent van de studenten zou een 'functiebeperking' hebben. DUO zegt 'benieuwd' te zijn naar eventuele dubieuze dyslexieverklaringen.

Op middelbare scholen 
is een 'enorme run' op dyslexieverklaringen 
die vaak niet goed zijn onderbouwd

Run 
Recent zei staatssecretaris Dekker zich zorgen te maken over het groeiend aantal leerlingen met dyslexieverklaringen: dit steeg volgens hem van 1,6 procent in 2007 naar 10,5 procent in 2015.

Volgens Remco Reij, voorzitter van de adviesraad van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie, kost het minstens 12 uur om de diagnose dyslexie te kunnen stellen. 'Op basis van een simpel testje zeggen dat iemand dyslexie heeft; dat kan niet.' Toch is bekend dat er vrijgevestigde psychologen en orthopedagogen zijn die dit doen, zegt hij.

Op middelbare scholen is een 'enorme run' op dyslexieverklaringen die vaak niet goed zijn onderbouwd, zegt hij. 'Ouders zeggen: heb je zo'n ding nodig? Nou, dan halen we er toch een voor 100 euro?'

Volgens Reij worden vrijwel alle kinderen met dyslexie al op de basisschool ontdekt. 'Dat is 6 tot 7 procent. In principe zou dat gelijk moeten blijven. Maar op middelbare scholen zie je die aantallen ineens verdubbelen. Of verdrievoudigen. Ik hoor over klassen waarin 30 procent van de leerlingen zo'n verklaring heeft.' Hij zegt niet precies te weten of dit speelt op hogescholen en universiteiten.

dinsdag 9 februari 2016

Werkdruk verminderen, is dit een idee?De wet- en regelgeving van 2014 (Wet Eindtoetsing PO en Toetsbesluit PO) biedt scholen naast de verplichting tot het hanteren van een leerling- en onderwijsvolgsysteem anderzijds heel veel ruimte voor een eigen invulling, die veel soberder kan zijn dan op dit moment vaak gebruikelijk is.Omdat de onderwijsinspectie met ingang van 1 februari 2016 voor de beoordeling van de tussenresultaten geen eigen normen meer hanteert, valt er bij de scholen een grote druk weg, die leidde tot zeer ongewenste praktijken (zie: Het kwartje is gevallen ... ). De inspectie vroeg tot die datum namelijk naar de LVS-toetsresultaten van Technisch Lezen (TL) in groep 3 en groep 4, Rekenen en Wiskunde (RW) in groep 4 en groep 6 en Begrijpend Lezen (BL) in groep 6.
Dit betekent eveneens dat een oordeel over de tussenresultaten niet langer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school. De inspectie blijft in het toezicht wel aandacht schenken aan hoe scholen de ontwikkeling van leerlingen volgen en de wijze waarop dit tot conclusies over het onderwijs leidt. De school mag echter zelf bepalen op welke wijze en met welke middelen zij dit doet.

Onderstaande werkwijze acht ik meer dan voldoende:

Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 is het toepassen van landelijk genormeerde toetsen onwenselijk vanwege de vele bezwaren die eraan kleven. We beperken ons daar dan ook tot het (gestructureerd) observeren en registreren van in hoofdzaak de functieontwikkeling.
Groep 3 t/m 8
In groep 3 t/m 8 is in principe eens per jaar (in april) toetsen met landelijk genormeerde, methodeonafhankelijke toetsen voldoende, omdat de methodgebonden toetsen en de observaties van de leerkracht er immers al voor zorgen dat de voortgang in de leerstof wordt bewaakt. 

De landelijk genormeerde, methodeonafhankelijk toetsen zijn er slechts voor om het niveau te bewaken: lopen we een beetje in de pas met onze manier van werken? 

Verder zijn ze handig om voor de leerling het ontwikkelingsperspectief  te bewaken.

In principe eens per jaar toetsen lijkt ten opzichte van de huidige praktijk wellicht weinig, maar op de cruciale momenten gebeurt het wèl twee keer per jaar (zie het afnameschema hieronder: alleen in de groepen 3, 6 en 7 wordt er maar eens per jaar getoetst). En nogmaals, het gaat hier om niveaubewaking (kwaliteitsbewaking t.o.v. de landelijke norm) en daarvoor is negen keer toetsen in de schoolloopbaan (inclusief de eindtoets) meer dan voldoende!          
Aanvulling in groep 4 en 5
In de groepen 4 en 5 wordt in november aanvullend het technisch lezen en hoofdrekenen getoetst, omdat die ontwikkeling daar een stuk sneller gaat.
Groep 8 in november
In groep 8 wordt het toetsen verplaatst naar november, vanwege het vroegtijdig kunnen opmaken van een schooladvies en vanwege de eindtoets die in april/mei wordt afgenomen.
Komt eruit wat erin zit (opbrengsten)? 
Om na te gaan of eruit gekomen is wat erin zit, kan in groep 6 en/of in groep 7 of 8 een klassikale intelligentietest worden afgenomen, waarmee tevens een (pré)advies VO kan worden geformuleerd.
Aanvulling in groep 6, 7 of 8
Aanvullend zou in groep 6, 7 of 8 nog een test kunnen worden afgenomen, die iets zegt over de leermotivatie, het doorzettingsvermogen en het zelfvertrouwen.
(klik op de afbeeldingen voor een vergroting) 

Voor het observeren van de funktieontwikkeling werd indertijd OPFO en LVS 1-2 ontwikkeld, maar er zijn onderhand vele -soms door de school zelf ontwikkelde- alternatieven voorhanden. Naast de materialen van het Cito, zijn voor de niveaubepaling de Schoolvaardigheidstoetsen zeer geschikt, vanwege hun sobere en weinig talige karakter. Bovendien lenen ze zich door hun constructie uitstekend voor het maken van trendanalyses en opbrengstmetingen (komt eruit wat erin zit?). Voor de klassikale intelligentiemeting zijn er de Tussentest (voor groep 6) en de Drempeltest (voor groep 7 of 8). De LeerMotivatieTest kan aanvullend worden afgenomen in groep 6, 7 of 8. Alle genoemde toetsen zijn door de Cotan goedgekeurd en door de inspectie toegelaten.