dinsdag 17 november 2015

SVT Spellen maakt LVS compleet


Het leerlingvolgsysteem van Boom test uitgevers bevat nu ook een compleet nieuw ontwikkelde spellingtoets: de Schoolvaardigheidstoets Spelling is zojuist verschenen.  
De Schoolvaardigheidstoets Spelling (SVT Spelling) is een toets voor groep 3 t/m 8 waarbij de leerlingen de dicteewoorden zelfstandig opschrijven. De toets is voorzien van een (gratis) foutenanalyse.

Vier gebruiksdoelen
De SVT Spelling leent zich voor verschillende doeleinden:
  •       Niveaubepaling per leerling en per groep
  •       Als onderdeel van het leerlingvolgsysteem
  •       Nauwkeurige analyse van de fouten van zwakke spellers
  •       Meten van de effectiviteit van remediërende spellingsprogramma's

Toetsen wanneer u dat uitkomt
Of u op school nu één of meerdere toetsmomenten hebt, u kunt de SVT Spelling afnemen wanneer u dat wilt. Met twee (parallelle) versies en een normering voor het hele schooljaar bepaalt u zelf of u de toets eenmaal of vaker per jaar afneemt.

SVT Spelling: dictee zonder meerkeuzevragen
Bent u ook op zoek naar een spellingtoets voor groep 3 t/m 8 waarbij uw leerlingen de dicteewoorden zelfstandig opschrijven? Dan voldoet de Schoolvaardigheidstoets Spelling (SVT Spelling) aan deze wens. Deze toets bestaat uit twee onderdelen; een woorddictee voor groep 3 t/m 8 en een werkwoorddictee voor groep 6 t/m 8. De SVT Spelling bevat geen meerkeuzevragen: de leerlingen schrijven de gevraagde woorden zelfstandig op. De toets is voorzien van een (gratis) foutenanalyse.

Afname
De toets is opgebouwd uit een reeks van blokken van verschillend niveau: 6 blokken voor de SVT Spelling Woorden en 3 blokken voor de SVT Spelling Werkwoorden. Iedere leerling maakt twee blokken, binnen een tijd van ongeveer 30 minuten. Aangezien veel leerlingen al vertrouwd zijn met de dicteevorm hoeft de leerkracht relatief weinig instructie te geven.

Parallelle versies voor herhaalde afname
Toetst u op school vaker dan eenmaal per jaar? Of wilt u een spellingstoets inzetten voor de evaluatie van remedial teaching? Voor zowel de SVT Spelling Woorden als de SVT Spelling Werkwoorden zijn er twee, parallelle, versies. Hiermee kunt u de vooruitgang van de leerling nog beter volgen.

Gratis foutenanalyse voor nauwkeurig beeld van spellingproblemen
De rapportage van de SVT Spelling bevat standaard een DLE, percentielscore, Niveaus A-E en I-V en vaardigheidsscore. Daarnaast kunt u in het Boom testcentrum een eenvoudig te gebruiken foutenanalyse maken. Deze foutenanalyse classificeert alle mogelijke fouten in 18 categorieën (o.a. klankzuiverheid, leenwoorden en werkwoordspelling voltooid deelwoord) en geeft waardevolle informatie over de specifieke spellingsproblemen van een leerling. De categorisering is gebaseerd op de meest recente en gedetailleerde systematiek die momenteel beschikbaar is in het Nederlands. U kunt de foutenanalyse gratis gebruiken in het Boom testcentrum nadat u de toetsscores hebt genormeerd.

Schoolvaardigheidstoetsen: leerlingvolgsysteem en zelfstandige instrumenten
De SVT Spelling verschijnt in de reeks Schoolvaardigheidstoetsen, die als zelfstandig instrument zijn te gebruiken (bijvoorbeeld door RT-praktijken) en daarnaast een compleet leerlingvolgsysteem vormen voor groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs. Dit bestaat nu naast de SVT Spellen uit de SVT Technisch Lezen, SVT Begrijpend Lezen, SVT Hoofdrekenen en SVT Rekenen-Wiskunde.

De SVT Spelling is de vervanger van de DLE-test Spellen Zinnen A en B. De Schoolvaardigheidstoetsen zijn de opvolgers van de voormalige DLE-tests: met een nieuwe normering, frisse vormgeving en waar nodig aangepaste en nieuwe items zijn deze tests vernieuwd en geactualiseerd.