woensdag 7 oktober 2015

‘Als onze school de Tussentest nu eens níet had afgenomen …’

Steeds meer ouders willen graag dat de school zo ongeveer in groep 6 een beeld geeft van de mogelijkheden van hun kind, zodat ze dat kunnen vergelijken met de huidige prestaties: komt er wel uit wat erin zit?  En … ze willen graag weten waar ze qua schooladvies straks zo’n beetje op mogen rekenen in groep 8. Nu zoeken ouders voor een antwoord op die vragen hun heil vaak buiten de school. De vraag is daarom: ‘Waarom gaat de school niet zèlf na wat erin zit?’ Groep 6 is daarvoor het uitgelezen moment …’


Ouders blij met school
De ouders van Roderick zijn blij met hun school. Die school heeft namelijk al een aantal jaren de gewoonte (vroeg) in groep 6 de Tussentest af te nemen. Voor de school was de uitslag van Roderick toch wel een beetje een verrassing, voor de ouders minder … Ze hadden tegen het eind van groep 5 steeds sterker het gevoel gekregen dat er méér in zat.

Hieronder drukken we het Leerlingprofiel van Roderick af.

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Het Leerlingprofiel van Roderick laat een bemoedigend beeld zien: die moet ver kunnen komen! Aan het eind van de basisschool lijkt een advies HAVO er zeker in te zitten.  Helaas wekken de schoolprestaties van Roderick een geheel andere indruk … Het gemiddelde DLE bij de voornaamste instrumentele vaardigheden (technisch lezen, hoofdrekenen, spellen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen) bedraagt 29 bij een DL 32. Dit levert een perspectief op van VMBO G/T. Dat is duidelijk niet in overeenstemming met de hier gemeten mogelijkheden van Roderick.

Oorzaak?
Wellicht moeten we hiervoor de oorzaak zoeken in de betrekkelijk lage leermotivatie*, die in tegenstelling tot het zelfvertrouwen (zeer hoog!) en het doorzettingsvermogen wel erg laag is. Het beeld komt overeen met de indruk in de klas: Roderick doet voorkomen alles te weten en te kunnen, maar blijkt niet in staat daar het nodige voor te doen.

Wat te doen?
De geconstateerde discrepantie tussen mogelijkheden en resultaat is niet acceptabel. Op den duur zal dit ook bij Roderick zelf problemen geven: hij zal zich ongelukkig voelen op de plek waar hij uiteindelijk op basis van zijn huidige vaardigheidsniveau terecht zal komen.
Het lijkt raadzaam om bij Roderick een aantal sociaal-emotionele aspecten nog eens te (laten) observeren/onderzoeken om vervolgens tot een plan van aanpak te komen dat leidt tot een verbeterde werkhouding, ten einde een hoger (passend) vaardigheidsniveau te bereiken.

Ouders blij met uitslag
De ouders waren blij met deze uitslag: het bevestigde hun vermoeden. Verder waren ze erg blij dat dit nu (begin groep 6) al aan het licht kwam, omdat er is nu nog tijd is er iets aan te doen. Ook de school en Roderick zijn beter af: de school kan een leerling brengen waar hij thuishoort en Roderick wordt gelukkiger op die plek.

*) Omdat in combinatie met de Tussentest ook (standaard) de LeerMotivatieTest (LMT) wordt afgenomen, krijgt de school tevens inzicht in de persoonlijkheidsfactoren die een rol spelen bij het leren op school.