Onderwerpen

woensdag 9 september 2015

School dupe van zorgleerling

Basisscholen die zorgleerlingen in de klas hebben, voelen zich onterecht bestraft door de Onderwijsinspectie. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 


Leerlingen met een beperking trekken het gemiddelde van de Cito-scores van deze scholen naar beneden. Deze negatieve scores kunnen ervoor zorgen dat scholen die zorgleerlingen opvangen door de inspectie als ‘zwak’ worden beoordeeld, terwijl de resultaten in principe al jaren goed zijn.

De PO-Raad laat in de krant weten dat het niet de bedoeling kan zijn dat scholen die hun best voor zorgleerlingen doen, worden gestraft. Ook de Onderwijsinspectie zelf geeft in het artikel aan dat ,'het effect van toezicht niet moet zijn dat scholen geen zorgleerlingen durven aan te nemen’. 


De Inspectie is daarom van plan om het inspectiekader af te stemmen op de huidige situatie.