Onderwerpen

vrijdag 18 september 2015

De halve klas Hoogbegaafd?Laatst vroeg een ouder mij: 'Hoe zit dat nou eigenlijk met die hoogbegaafden? In de klas van onze Sjoerd lijkt wel de helft hoogbegaafd!?!' Daarom hieronder de feiten.

Hoe moet je nu een bepaalde IQ score interpreteren?
De onderstaande tabel is ontleend aan Resing en Blok en geeft een helder overzicht.


IQ
Percentage van de
bevolking met dit IQ
Interpretatie
> 130
2.1
Zeer begaafd
121-130
6.4
Begaafd
111-120
15.7
Bovengemiddeld intelligent
90-110
51.6
Gemiddeld intelligent
80-89
15.7
Benedengemiddeld intelligent
70-79
6.4
Zwak begaafd

Op een school met 100 leerlingen heb je dus kans op 2 hoogbegaafden ...
Slechts 4 van de 1000 mensen hebben een IQ van 140 of hoger.
Iemand met een IQ van 180 komt in Nederland waarschijnlijk maar 1 keer voor.


Bron: Resing, W.C.M., & Blok, J.B. (2002). De classificatie van intelligentiescores. Voorstel voor een eenduidig systeem. De Psycholoog, 37, 244-249.

woensdag 9 september 2015

School dupe van zorgleerling

Basisscholen die zorgleerlingen in de klas hebben, voelen zich onterecht bestraft door de Onderwijsinspectie. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 


Leerlingen met een beperking trekken het gemiddelde van de Cito-scores van deze scholen naar beneden. Deze negatieve scores kunnen ervoor zorgen dat scholen die zorgleerlingen opvangen door de inspectie als ‘zwak’ worden beoordeeld, terwijl de resultaten in principe al jaren goed zijn.

De PO-Raad laat in de krant weten dat het niet de bedoeling kan zijn dat scholen die hun best voor zorgleerlingen doen, worden gestraft. Ook de Onderwijsinspectie zelf geeft in het artikel aan dat ,'het effect van toezicht niet moet zijn dat scholen geen zorgleerlingen durven aan te nemen’. 


De Inspectie is daarom van plan om het inspectiekader af te stemmen op de huidige situatie.