Onderwerpen

maandag 31 augustus 2015

Schoolvaardigheidstoetsen: geen risico's!


Is het u ook opgevallen dat er de laatste tijd steeds vaker publicaties verschijnen waarin de validiteit van bepaalde toetsen voor schoolvaardigheid in twijfel wordt getrokken (wordt er wel getoetst wat de maker beweert)?  
En hebt u gezien dat in het merendeel van die publicaties die onvoldoende/afwezige validiteit bovendien wordt aangetoond met onderzoekgegevens?* 

Er is een grond voor die twijfel:

 • Als je het technisch lezen wilt toetsen, kan dat dan wel met meerkeuzevragen?
 • Als je het (technisch) rekenen wilt toetsen, lukt dat dan wel door de som in een tekst te 'verpakken'?
 • Als je het spellen wilt toetsen, is dat wel mogelijk met meerkeuzevragen?

Bij de Schoolvaardigheidstoetsen lopen wij die risico’s liever niet,
wij blijven zo dicht mogelijk bij de kerntaak: • SVT Technisch Lezen:
  hoeveel woordjes kan de leerling in een tekst, die in moeilijkheid oploopt, correct voorlezen binnen een minuut?
 • SVT Hoofdrekenen:
  hoeveel plus-, min-, keer- en deelsommen tot 100 kan de leerling foutloos maken binnen vijf minuten?
 • SVT Spelling:
  hoeveel voorgelezen woordjes kan de leerling zonder fouten opschrijven?
 • SVT Rekenen-Wiskunde:
  hoeveel en ‘kale’ en met weinig woorden gepresenteerde sommen kan de leerling foutloos maken?
 • SVT Begrijpend Lezen:
  hoeveel vragen kan de leerling correct beantwoorden over korte stukjes tekst?

Overstappers
Er zijn (groepen van) scholen die op dit moment overwegen over te stappen naar de Schoolvaardigheidstoetsen.
Misschien kunnen zij ook bovenstaande in hun overwegingen betrekken …

*) En dat, terwijl de COTAN de validiteit als voldoende/goed beoordeelde (!)