Onderwerpen

donderdag 18 juni 2015

Wat verwacht de inspectie van de school?


In haar Nieuwsbrief van vandaag maakt de inspectie helder wat zij van scholen verwacht op het gebied van testen, toetsen, registreren en ... wat daarna komt.  
We geven hieronder de integrale tekst van het onderwerp.
In de komende nieuwsbrieven gaan we met enige regelmaat een algemeen onderwerp over het toezicht bespreken. Want wat mag de inspectie van scholen en besturen verwachten? En ook: wat kan een school van de inspectie verwachten? Deze keer over registratie en verantwoording.
 
In de laatste maanden van het schooljaar nemen veel leraren weer toetsen af uit het leerlingvolgsysteem. Mede dankzij gegevens uit deze toetsen krijgen ze inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen in hun groep. Op de meeste scholen start dan ook een intensieve periode van registratie. Scholen maken doorgaans zelf interne afspraken over wat er geregistreerd moet worden, en waar. Maar wat verwacht de inspectie eigenlijk op dat gebied?
 
Signaleren, analyseren en aanpak kiezen en uitvoeren
De inspectie verwacht dat leraren zicht hebben op de ontwikkeling van hun leerlingen, dat zij over die ontwikkeling nadenken en dat ze daar ook hun handelen op afstemmen. Om goed onderwijs te kunnen bieden, kunnen leraren zich vragen stellen als: Gaat het goed met deze leerling? Kan het beter en wat kan ik daarin betekenen? Als het niet zo goed gaat met de ontwikkeling van de leerling, is het van belang te weten hoe dat komt en hoe een leerkracht het onderwijs voor deze leerling daar op kan afstemmen. Kort gezegd: de inspectie verwacht dat leraren signaleren, analyseren, een aanpak kiezen en - vooral - die aanpak uitvoeren.
 
Tijdens het schoolbezoek en het overleg met het bestuur bekijkt de inspectie daarom hoe die cyclus wordt doorlopen op de school. De inspectie stelt geen specifieke vormeisen aan de manier waarop de school zich daar over verantwoordt, zolang de school maar kan aantonen dat niet alleen de procedure op orde is, maar juist ook de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs.
Om dat te beoordelen observeren de inspecteurs de lessen, bekijken ze de administratie en voeren ze gesprekken. Voor de inspectie is het daarbij zeker niet nodig dat leraren informatie op verschillende plekken registreren, zolang de informatie maar beschikbaar en inzichtelijk is. Hiermee kan de school het onderwijsproces goed uitvoeren en uitleggen aan de ouders, aan de leerling, aan het bestuur. En inderdaad, ook aan de inspectie.