Onderwerpen

zondag 21 juni 2015

Haal meer uit je toetsgegevens


Toetsresultaten, rapporten, schoolverslagen, notulen van gesprekken met kinderen en ouders: hoe neem je op basis van deze grote hoeveelheid data de juiste beslissingen? 
Als je op de juiste manier met deze gegevens omgaat, vormen ze echter een rijke bron van informatie.

Dat bewijst het zeer praktische, helder en aantrekkelijk geschreven boek 'Haal meer uit je toetsgegevens' dat zojuist is verschenen bij Boom test uitgevers. 
Van harte aanbevolen! 

Opbrengstgericht en datagestuurd werken
De laatste jaren ligt de focus in het Nederlandse onderwijsbeleid op opbrengstgericht werken. In toenemende mate wordt van scholen verwacht dat ze van de schoolontwikkeling van leerlingen een systematisch proces maken. Ze worden daartoe ondersteund door leerlingvolgsystemen en leerlingadministratiesystemen. Door een juiste analyse, gebruik en toepassing van de informatie uit diverse systemen kunnen aanknopingspunten worden gevonden voor het verhogen van het leerlingenniveau, het verbeteren van planmatig handelen van leerkrachten (groepsplannen) en het verbeteren van succesvol schoolbeleid.

Optimaal gebruikmaken van informatie in het passend onderwijs
Haal meer uit je toetsgegevens sluit aan bij wat er van scholen wordt gevraagd in het kader van passend onderwijs. Door optimaal gebruik te maken van alle beschikbare informatie kun je beter in kaart brengen wat iedere leerling aan onderwijs en begeleiding nodig heeft.

Opbouw van het boek

  • Deel A begeleidt de leerkracht aan de hand van vragen, situatiebeschrijvingen en voorbeelden bij het vertalen van data naar een groepsplan. 
  • Deel B biedt intern begeleiders en schoolleiders praktische trainingen om hun team te ondersteunen bij dit proces. 
  • Deel C bevat theoretische toelichtingen op en verdiepingen van de diverse thema’s en gehanteerde begrippen.

Voor wie
Haal meer uit je toetsgegevens is bedoeld voor professionals in het basisonderwijs: leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders.