Onderwerpen

dinsdag 31 maart 2015

Dertien Friese scholen gooien het roer om


Een bericht uit het Friesch Dagblad van vandaag

Minder nadruk op taal en rekenen, 
meer op plezier en brede ontwikkeling


Franeker | Basisscholen zijn zich te veel gaan richten op alleen het bijbrengen van kennis in kernvakken als taal en rekenen. Dat vindt de christelijke onderwijskoepel cbo Noardwest-Fryslân. 
De dertien basisscholen van de koepel willen af van dat ‘rendementsdenken’ en gaan zich meer richten op de brede ontwikkeling en het plezier van de leerlingen op school. 

,,Citotoetsen zijn voor de inspectie maatgevend en daardoor zijn heel veel scholen de laatste jaren berekenend gaan lesgeven”, zegt Pyt Sybesma, bestuurder van de christelijke scholenkoepel. Hij en zijn medebestuurder Willem Reitsma merken dat onderwijzers van hun dertien scholen de laatste jaren steeds minder ruimte voelen om hun onderwijs zo in te richten als ze zelf willen. 

,,Leraren voelen zich gedwongen om te kijken naar wat ze moesten doen om de kinderen goed te laten presteren op kernvakken. Terwijl een deel van de leerlingen de motivatie juist daaruit niet haalt en dus minder gemotiveerd raakt.” 

Steeds minder vaak kwam iemand met een bijzonder project of ging een onderwijzer er een middag met de kinderen opuit. ,,Bij scholen leeft de angst dat ze door de mand vallen bij het Cito als ze iets op een andere manier aanpakken. De leraren en kinderen worden als het ware in een koker gestopt waar ze maar moeilijk uit kunnen komen.” 

Hoofd, hart en handen 
Sybesma en Reitsma benadrukken dat ze geen slecht beeld willen neerzetten van hun scholen: het onderwijs is volgens de inspectie van prima kwaliteit. Maar juist de focus op het inspectieoordeel gaat vaak ten koste van het belangrijkste doel van het onderwijs: de brede ontwikkeling van de kinderen in ,,hoofd, hart en handen”. 

Juist vanuit de christelijke visie op onderwijs is het volgens de bestuurders van belang om alle leerlingen erbij te betrekken en ervoor te zorgen dat iedereen het naar de zin heeft op school. 

Als voorbeeld noemt Sybesma het onderwerp aaisykjen. ,,Dat is niet iets waarover je uit een boekje leert: daarvoor moet je als schoolklas eigenlijk ook een middag het veld in en kijken wat er gebeurt in de natuur. Maar die tijd durven scholen bijna niet meer te nemen omdat dat ten koste zou gaan van de tijd die ze kunnen besteden aan taal en rekenen. Terwijl zo’n middag gouden momenten oplevert waaruit je als docent nog lang kunt putten. Het is natuurlijk niet zo dat scholen nooit zulke dingen doen, maar het gebeurt te weinig. De balans is zoek.”

Kinderen die in groep 3 en 4 heel levendig en vrolijk waren, werden steeds stiller. Lees meer ...

woensdag 11 maart 2015

Publicatie voor indicatie lwoo/pro 2015-2016 kosteloos aan te vragen!


Op de website van de PO Raad treffen we een artikel aan, waar scholen hun voordeel mee kunnen doen!

Scholen die willen weten of een leerling in aanmerking komt voor een indicatie lwoo/pro, kunnen dit jaar bij uitgeverij Boom eenmalig een gratis exemplaar aanvragen van de publicatie ‘DLE schalen indicatiestelling LWOO en PrO voor instroom in schooljaar 2015-2016’ waarin omzettingstabellen zijn opgenomen. Deze tabellen zijn nodig omdat de regionale verwijzingscommissies (RVC’s) voor het voortgezet onderwijs bij de indicatiestelling nog uitgaan van de oude normen van de toetsen van het Cito-volgsysteem terwijl in de leerlinginformatiesystemen de nieuwe normen al zijn doorgevoerd. Het gaat om systemen als Parnassys, Esis, SchoolOAS en het Computerprogramma LOVS.
Met behulp van omzettingstabellen kan de school voor leerlingen die in schooljaar 2015-2016 instromen in het voortgezet onderwijs zelf bekijken of een leerling in aanmerking komt voor een indicatie lwoo/pro. Het gebruik van deze tabellen kan voorkomen dat scholen voor verrassingen komen te staan. De discrepantie tussen de oude en nieuwe normen kan namelijk gevolgen hebben voor de inschatting of de leerling in aanmerking komt voor een indicatie. Het kan gebeuren dat een leerling op basis van de nieuwe normen in aanmerking lijkt te komen voor lwoo of pro, maar dat de RVC op basis van de oude normen bij de beoordeling van de aanvraag voor indicatie anders oordeelt.

DLE-schalen indicatiestelling lwoo en pro

In het Besluit RVC’s en regionaal zorgbudget is vastgelegd met welke didactische leeftijdsequivalenten (DLE’s) een leerling in aanmerking komt voor lwoo of pro. Met behulp van de omzettingstabellen in de publicatie kunt u vaststellen welke DLE’s horen bij de toets- en vaardigheidsscores van een leerling en of de leerling daarmee in aanmerking komt voor lwoo of pro. In deze publicatie zijn de DLE’s nog berekend op basis van de oude normering.
Een school die daaraan behoefte heeft, kan eenmalig gratis in het bezit komen van een exemplaar van deze jaaruitgave. Tot uiterlijk 1 september 2015 kan een school dit exemplaar via onderstaande link aanvragen bij Boom test uitgevers.
Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 maart 2015
Link bij dit nieuwsitem: