Onderwerpen

donderdag 27 november 2014

IEP Eindtoets sluit aan bij het leerlingvolgsysteem van Boom test uitgeversJudith Rood, uitgever van Boom test uitgevers, legt uit dat de opgaven van de IEP Eindtoets goed aansluiten op de Schoolvaardigheidstoetsen, het leerlingvolgsysteem van Boom test uitgevers.


Bent u van plan om volgend jaar de IEP Eindtoets af te nemen? Wist u al dat deze eindtoets uitstekend aansluit op het leerlingvolgsysteem van Boom test uitgevers?
'De SVT's toetsen wat je wil weten en dat is precies wat de IEP ook doet,' aldus uitgever Judith Rood van Boom test uitgevers. 'Je test dus bijvoorbeeld geen leesvaardigheid als het om rekenen gaat. De SVT Rekenen-Wiskunde bevat daarom zo veel mogelijk context-arme sommen. In 2015 verschijnt ook de SVT Spelling. Daarin is een ouderwets dictee opgenomen: de leerkracht leest de woorden voor en de kinderen schrijven het op. Daarmee toets je daadwerkelijk het spellen en niet het herkennen van woorden.'

Andere voordelen
Judith Rood noemt ook de andere voordelen van de SVT's: 'Het leerlingvolgsysteem van Boom test uitgevers bestaat uit de SVT's Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Hoofdrekenen en Rekenen-Wiskunde. In 2015 wordt het toetspakket aangevuld met de SVT Spelling.' 

De voordelen van de SVT's op een rijtje:
  • Op elk moment in het jaar af te nemen.
  • U kiest zelf uw moment(en), eens per jaar is mogelijk
  • Methode-onafhankelijk, landelijke normen
  • Handmatig scoren, snel en gemakkelijk online normeren.
  • Rapportage in Cito A-E en Cito I-V, percentiel en DLE.
  • Basissets met afgepast materiaal voor scholen en RT-praktijken.
  • Goedgekeurd door de COTAN.
  • Goedgekeurd door de Onderwijsinspectie.
  • Toegelaten voor indicatiestelling LWOO en PrO.