Onderwerpen

donderdag 13 november 2014

Alternatieve eindtoetsen zijn er, en ... concurrentie blijkt te werken!

Het is zover, Cito krijgt in elk geval van twee toetsaanbieders concurrentie. En nu al blijkt: concurrentie is goed! De twee alternatieve eindtoetsen vallen op, doordat zij in één klap dingen mogelijk maken die ik een paar jaar geleden als vurige wens formuleerde. Hulde!
Verus belde meteen met de ‘alternatievelingen’, leest u maar even mee:

Basisscholen kunnen dit schooljaar uit drie ‘goedgekeurde’ eindtoetsen kiezen: die van Cito, ROUTE 8 en de IEP Eindtoets. Óf nog een jaar doorgaan met de toets die ze al afnamen. Verus heeft zich altijd ingezet voor keuzevrijheid voor scholen bij het kiezen van een eindtoets. We vroegen de ‘toegelaten’ ontwikkelaars wat het verschil is tussen de toetsen.
Verus heeft altijd gepleit voor een reële keuzemogelijkheid voor scholen met betrekking tot de eindtoets die zij afnemen. Eén verplichte eindtoets schaadt de vrijheid van onderwijs. Eerder dit jaar was het nog de vraag of er daadwerkelijk wat te kiezen viel voor scholen. Gisteren stuurde staatssecretaris Sander Dekker een brief aan de Kamer waarin duidelijk wordt dat dit het geval is. Daarmee is keuzevrijheid voor de eindtoets basisonderwijs een feit.

Overgangsjaar
2014-2015 is een overgangsjaar. Scholen mogen daarin ook nog doorgaan met de toets die ze nu gebruiken en zijn dus niet verplicht om in dít schooljaar al een keuze te maken voor een goedgekeurde toets. Van de drie toegelaten eindtoetsen gaf Dekker deze week aan dat ze voor de komende vier jaar goedgekeurd zijn. Voor de scholen zijn die drie eindtoetsen in elk geval kosteloos. Mogelijk worden nog meer eindtoetsen goedgekeurd voordat deze verplicht moet worden afgenomen in 2016. Scholen hebben dus nog even om een knoop door te hakken.
We belden met A-VISION (ontwikkelaar van ROUTE 8) en bureau ICE (ontwikkelaar van IEP) om te vragen wat nu eigenlijk het verschil is tussen hun toets en die van Cito.

Digitale, adaptieve toets
‘Het grote verschil met andere toetsen is dat wij een digitale, adaptieve toets hebben ontwikkeld’, vertelt Hermien Lubbers, directeur van A-VISION. ‘Adaptief betekent dat de moeilijkheid van elke volgende vraag wordt aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Juist beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en vice versa. Leerlingen met een laag vaardigheidsniveau komen zo niet toe aan te lastige vragen en leerlingen die vaardiger zijn, slaan voor hen gemakkelijke vragen over.’
Het voordeel van zo’n adaptieve toets, vertelt Lubbers, is dat de leerling uitgedaagd blijft, zowel de leerlingen met een hoger niveau als die met een lager niveau. Leerlingen met een lager niveau krijgen niet alleen maar vragen waarop ze het antwoord niet weten. ‘En de afnameduur is korter. ROUTE 8 kan binnen een dagdeel afgenomen worden.’ A-VISION is heel blij met de goedkeuring van de staatssecretaris. ‘Het is goed dat scholen een toets kunnen kiezen die bij hen past.’

Kijk voor meer informatie op: ROUTE 8

Recht doen aan de leerling
Bij de IEP Eindtoets maken alle leerlingen van groep 8 dezelfde eindtoets. De toets begint met makkelijke opgaven, en loopt op in niveau. ‘Op deze manier kunnen alle leerlingen goed laten zien hoe vaardig zij zijn op het gebied van rekenen en taal’, vertelt directeur Karen Heij.
‘De toets heeft een open, vriendelijke lay-out en leerlingen mogen gewoon in de boekjes schrijven. Zo kunnen ze zich volledig concentreren op de toets.’ Daarnaast bestaat de toets uit zowel meerkeuzeopgaven als uit open vragen. ‘Neem bijvoorbeeld een opgave waarin leerlingen een woord goed moeten spellen: een open vraag meet echt of leerlingen weten hoe je het woord schrijft, terwijl een meerkeuzevraag beantwoord kan worden op basis van herkenning’, legt Heij uit. ‘En ook belangrijk: de rekenopgaven zijn zo geformuleerd dat taal geen struikelblok wordt.’ Ook bij de IEP Eindtoets is de afnameduur korter. De toets wordt afgenomen op twee ochtenden in maximaal 2 uur.
‘Doordat het ministerie onze toets heeft goedgekeurd is de kwaliteit gegarandeerd’, vertelt directeur Heij. ‘En nu er keuzevrijheid is kunnen basisscholen een eindtoets kiezen op basis van wat zij het liefste willen voor hun leerlingen en wat past bij hun onderwijsvisie.’

Kijk voor meer informatie op: IEP Eindtoets

En er is nòg iets!
DUO en de onderwijsinspectie krijgen niet langer de beschikking over de eindtoetsresultaten van basisscholen. Een motie hierover werd vanmiddag door de Tweede Kamer aangenomen.
Ranglijstjes voorkomen
De motie van CDA-Kamerlid Rog verzoekt de regering om te onderzoeken of het niet langer verstrekken van de eindtoetsresultaten aan DUO en inspectie, ervoor zorgt dat deze resultaten niet meer onder de Wet openbaarheid van bestuur vallen. Beide instanties krijgen de resultaten dan slechts ter inzage. 
De bedoeling van deze motie is om te voorkomen dat er jaarlijks ranglijstjes ontstaan van de zogenaamd beste scholen waardoor een versmalling van het onderwijs plaatsvindt. 

Als ook dat nog lukt, is er wéér een wens vervuld!