Onderwerpen

woensdag 28 mei 2014

Goed nieuws over alternatief Leerlingvolgsysteem.


Op de website van Boom test uitgevers lazen we dat de Schoolvaardigheidstoetsen vanaf komend schooljaar te gebruiken zijn voor de verantwoording van de Tussenopbrengsten. 

Lees hieronder het bericht:


'Onlangs ontvingen we goed nieuws van de Inspectie: met ingang van het komend schooljaar kunnen scholen de Schoolvaardigheidstoetsen Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde gebruiken om hun Tussenopbrengsten te verantwoorden. De Inspectie gaat normen hanteren om de Tussenopbrengsten te beoordelen aan de hand van deze toetsen. Dit betekent dat u de SVT’s als volwaardig leerlingvolgsysteem kunt inzetten. Goed nieuws dus voor alle scholen die op zoek zijn naar een alternatief toetsenpakket om de voortgang van hun leerlingen te volgen.

Inspectienormen
De inspectienormen zullen zoals gebruikelijk worden opgenomen in de notitie ‘Analyse en waarderingen opbrengsten PO’ die in augustus verschijnt. Na de zomer vindt u op onze website een link naar deze notitie.

Elke school een keuze
We willen alle directeuren, IB-ers, RT-ers, leerkrachten én leerlingen van harte bedanken. Zij hebben dit succes mede mogelijk gemaakt, door de SVT’s te blijven gebruiken en door mee te werken aan de diverse normeringsonderzoeken. Dit vertrouwen uit het veld heeft ertoe geleid dat elke school in Nederland nu een keuze heeft. 

Meer informatie
Geïnteresseerd in het alternatief? Vraag het SVT-informatiepakket aan of stel uw vragen aan onze afdeling Klantenservice: klantenservice@boomtestuitgevers.nl, (020) 524 45 14. Ook komen we graag bij u op bezoek om de SVT’s toe te lichten.' 

Lees ook: Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!