Onderwerpen

woensdag 28 mei 2014

Goed nieuws over alternatief Leerlingvolgsysteem.


Op de website van Boom test uitgevers lazen we dat de Schoolvaardigheidstoetsen vanaf komend schooljaar te gebruiken zijn voor de verantwoording van de Tussenopbrengsten. 

Lees hieronder het bericht:


'Onlangs ontvingen we goed nieuws van de Inspectie: met ingang van het komend schooljaar kunnen scholen de Schoolvaardigheidstoetsen Begrijpend lezen en Rekenen-Wiskunde gebruiken om hun Tussenopbrengsten te verantwoorden. De Inspectie gaat normen hanteren om de Tussenopbrengsten te beoordelen aan de hand van deze toetsen. Dit betekent dat u de SVT’s als volwaardig leerlingvolgsysteem kunt inzetten. Goed nieuws dus voor alle scholen die op zoek zijn naar een alternatief toetsenpakket om de voortgang van hun leerlingen te volgen.

Inspectienormen
De inspectienormen zullen zoals gebruikelijk worden opgenomen in de notitie ‘Analyse en waarderingen opbrengsten PO’ die in augustus verschijnt. Na de zomer vindt u op onze website een link naar deze notitie.

Elke school een keuze
We willen alle directeuren, IB-ers, RT-ers, leerkrachten én leerlingen van harte bedanken. Zij hebben dit succes mede mogelijk gemaakt, door de SVT’s te blijven gebruiken en door mee te werken aan de diverse normeringsonderzoeken. Dit vertrouwen uit het veld heeft ertoe geleid dat elke school in Nederland nu een keuze heeft. 

Meer informatie
Geïnteresseerd in het alternatief? Vraag het SVT-informatiepakket aan of stel uw vragen aan onze afdeling Klantenservice: klantenservice@boomtestuitgevers.nl, (020) 524 45 14. Ook komen we graag bij u op bezoek om de SVT’s toe te lichten.' 

Lees ook: Een sober leerling- en onderwijsvolgsysteem, dat kan en mag!

donderdag 8 mei 2014

Duits onderwijs heeft last van ‘testeritis'


Ook in Duitsland hebben ze het helemaal gehad met het ‘testgebeuren’. 

Leraren, wetenschappers en onderwijsorganisaties trekken aan de bel.

Sinds tien jaar worden onder alle Duitse leerlingen in de derde en achtste klas de zogeheten VerA-testen afgenomen die rekenen en taal testen. Het onderwijs noemt VerA ‘verspilling van tijd en middelen’.
Deze weken nemen Duitse basisscholen de VerA-test af. VerA staat voor ‘VergleichsArbeiten’. Deze test is als het ware de Duitse variant van de Cito-toets.
Er wordt begonnen met rekenen, daarna volgt spelling en begrijpend lezen. De resultaten worden gebruikt om scholen landsbreed met elkaar te kunnen vergelijken. Maar het komt de onderwijskwaliteit echt niet ten goede, zeggen de onderwijsbonden bij onze oosterburen.
Massatest
De test scheert alle kinderen over één kam, vindt Marlis Tepe, voorzitter van de GEW (een unie van onderwijs en wetenschappen). De antwoorden op de test kunnen alleen beoordeeld worden als ‘goed’ of ‘fout’. Hoe een leerling tot een antwoord komt, maakt niet uit. "Vera helpt de school niet”, vindt Tepe. Maresi Lassek van Grundschulverband valt haar bij: Lassek noemt VerA de landelijke ‘massatest’. Hij vindt de test oneerlijk omdat die te talig is.
Verspilling
"VerA is verspilling van tijd middelen," klaagt Udo Beckmann van de Vereniging voor het Onderwijs (VBE). “VerA perkt de onderwijs- en pedagogische opdracht van de school op ontoelaatbare wijze in en het verhult de schoolprestaties.” Hij roept op een einde te maken aan de ‘testeritis’.
De vakbond berekende dat VerA jaarlijks alleen al € 1.200.000 aan drukwerk kost. De inspanning door de leraren becijfert de vakbond op zo’n € 20.000.000. Dan is de ontwikkeling van de jaarlijkse testen nog niet eens in de berekening meegenomen.
Hervorming
De drie onderwijsorganisaties pleiten 10 jaar na de introductie van VerA voor een hervorming van de testen. In plaats van alle derdeklassers jaarlijks te testen, pleiten de drie ervoor de testen af te nemen met een interval van drie tot vijf jaar. De tijd en geld die zo bespaard wordt, kunnen scholen echt gebruiken voor verbetering van de onderwijskwaliteit.
Verschillende Duitse wetenschappers ondersteunen de oproep van de onderwijsorganisaties. De test kan ‘kindvriendelijker’, reageert één van hen.
Het merendeel van de leraren vindt dat de tests geen voordelen opleveren voor de leerling of de school, zo blijkt uit onderzoek. Acht van de tien leraren is klaar met al het getest: "De inspanning is veel te groot, de opbrengst te laag."