Onderwerpen

donderdag 30 januari 2014

De Kleutertoets mag, gestructureerd observeren moet ...

De Besturenraad wil graag het naadje van de kous weten. Daarom vroeg zij de inspectie wat zij zich voorstelt bij het observeren van kleuters nu de landelijk genormeerde kleutertoets is geschrapt. Hieronder het verslag.

“In ieder geval observaties.” 

Dat verwacht de Onderwijsinspectie dat scholen doen om de ontwikkeling van kleuters te volgens. Dus de kleutertoets is geschrapt, maar ‘gestructureerd observeren’ is verplicht. Hoe dan? Door kleuters een toets af te nemen? Wij zochten het voor u uit. 
Minister Bussemaker gaf onlangs een overzicht van de uitvoering van de moties die bij de OCW-begroting 2014 werden aangenomen. Eén van die moties is van CDA-Kamerlid Rog en bepaalt dat de kleutertoets uit het toezichtkader geschrapt wordt.
Zelf de middelen kiezen
Tot vorig jaar was de landelijk genormeerde kleutertoets een onderdeel in het toezichtkader van de Inspectie. De Kamer vond echter dat scholen zelf de middelen moeten kiezen waarmee zij de ontwikkeling van kleuters volgen. Twee weken later liet de Inspectie weten dat de verplichte kleutertoets geschrapt was.
Gestructureerde observaties
In haar toelichting op de uitvoering schrijft de minister dat de Inspectie wel van scholen blijft vragen de ontwikkeling van het jonge kind te volgen, “door middel van gestructureerde observaties”.
Wat zijn ‘gestructureerde observaties’, vroegen wij de Inspectie. “Belangrijk is dat we geen inhoudelijke eisen stellen aan het observatie-instrument”, laat die weten. “Maar dat we willen zien dat ze systematisch gebruikt worden en dat er wat met de conclusies gedaan wordt.”
Een onafhankelijke toets màg ook, maar neemt niet de plaats van de observaties in. “Want is maar beperkt tot taal en rekenen en wordt niet zo vaak afgenomen."