Onderwerpen

maandag 30 december 2013

Leerlingvolgsysteem, gaat het nu toch nog mis?


Met de (wets)voorstellen voor het leerlingvolgsysteem was ik niet ontevreden.

Toch lijken er op de valreep wat foute dingetjes in te sluipen … Het Toetsbesluit PO bevat de nadere regels met betrekking tot het leerlingvolgsysteem dat een school op basis van de wet Eindtoets verplicht is te gebruiken. 

Er kwam veel kritiek op de oorspronkelijke teksten, waarin veel gedetailleerde voorschriften stonden. Het wetsvoorstel werd daarop aangepast en de voorschriften verdwenen. 

Via het toetsbesluit, dat mede gebaseerd is op amendementen vanuit de Tweede Kamer, lijken deze voorschriften nu toch weer terug te komen. 

Een voorbeeld van zo’n kwalijke ‘terugkeer’ is de eis dat het leerlingvolgsysteem de leerwinst in kaart moet brengen. Dat lijkt me gewoon niet te kunnen! Eerder in dit blog wees ik daar al op: Leerwinst en toegevoegde waarde bepalen.
Bovendien loopt er op dit moment nog een pilot met betrekking tot de wenselijkheid en de (on)mogelijkheden van het hanteren van de begrippen leerwinst en toegevoegde waarde. De uitkomsten daarvan zijn er nog (lang) niet ...

Helemaal fout dus! En nu maar hopen dat dit tijdig wordt ingezien …