Onderwerpen

zaterdag 29 juni 2013

Gelijke kansen voor alternatieve toetsaanbieders?


Aanbieders van alternatieve eindtoetsen in het primair onderwijs krijgen geen jaar extra tijd om een centrale eindtoets te ontwikkelen en de financiering van alternatieve eindtoetsen wordt niet binnen de wet geregeld. 
Dat is de uitkomst van de stemming waarin de Tweede Kamer de afgelopen week akkoord gaf op het wetsvoorstel Subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (SLOA). Via de wet SLOA krijgt Cito subsidie als dè ontwikkelaar van de centrale eindtoets in het primair onderwijs.

Gelijke kansen

Het debat over het wetsvoorstel ging vrijwel geheel over de positie van de aanbieders van alternatieve toetsen. Een deel van de Kamerleden was er niet gerust op dat deze aanbieders gelijke kansen zouden krijgen.
De twijfel zat met name in de financiering van de alternatieve aanbieders en de korte termijn waarop de eindtoets wordt ingevoerd. Kamerlid Roelof Bisschop wilde de financiering middels een amendement binnen de wet regelen en de aanbieders via een motie een jaar extra tijd geven.

Geen tijd of geld, wel onderzoek

Het genoemde amendement haalde het niet. Dat gold ook voor de motie die pleit voor extra tijd, hoewel daar vrijwel de hele oppositie (m.u.v. D66) vòòr stemde.
Bisschop behaalde toch nog een succesje: zijn 2e motie die de regering verzoekt te onderzoeken of en hoe de door Cito ontwikkelde toetsopgaven door andere toetsaanbieders gebruikt kunnen worden zonder dat de kosten daar een belemmering voor zijn, werd met steun van vrijwel de hele Tweede Kamer aangenomen.

Voorwaarden voor alternatieve toetsen
Staatssecretaris Sander Dekker gaf in het overleg aan vast te houden aan zijn planning (invoeren van de eindtoets in 2015) en was niet van plan de financiering van andere aanbieders op dezelfde manier te regelen als die voor Cito.
Wel benadrukte Dekker dat hij het wenselijk vindt dat er meerdere toetsaanbieders zijn en dat hij daar 'serieus werk' van wil maken. Zo wil hij aanbieders van alternatieve toetsen betrekken bij het opstellen van de Algemene maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de voorwaarden voor alternatieve toetsen worden vastgelegd. De staatssecretaris wil de AMvB ook zo snel mogelijk behandelen. En hij toonde zich bereid om, mochten er 'alarmbellen' afgaan, 'opnieuw met goed verstand over dit onderwerp' te willen spreken.