Onderwerpen

zondag 9 december 2012

Sterke school? Dat valt nog te bezien!


Met RIO proberen wij vast te stellen of de school eruit heeft gehaald wat erin zit. Als dat niet lukt, kan het resultaat -ondanks een hoge score op de Eindtoets- tòch onvoldoende zijn ...
Oud-inspecteur Joop Smits heeft onderzoek gedaan en toont, langs een andere weg, hetzelfde aan.


Het gaat om het volgende.

  • Een hoge score op de Eindtoets wil nog niet zeggen dat je een goede school bent.
  • Een lage score op de Eindtoets wil nog niet zeggen dat je een slechte school bent.

(We gaan in dit geval gemakshalve voorbij aan andere factoren die van invloed zijn op de kwalitieit van het gegeven onderwijs, zoals het persoonlijk welbevinden van de leerlingen en andere maatschappelijk relevante zaken.)

Uit het rapport van Joop Smits:

'Een school heeft pas voldoende kwaliteit als hij niet alleen een goed eindniveau, maar ook toegevoegde waarde heeft.

Een kleurrijke school heeft bij aanvang van het onderwijs een gemiddelde leerachterstand van 7 maanden ten opzichte van hetgeen leerlingen gemiddeld behalen. In groep 8 is de leerachterstand nog slechts 2 maanden. Deze school loopt in groep 8 nog steeds achter in vergelijking tot het landelijk gemiddelde, maar heeft toch de oorspronkelijke leerachterstand ingelopen met 5 maanden.

Een ‘witte’ school met drie jaar achtereenvolgens zeer hoge Cito-eindresultaten heeft een eindniveau in groep 8 dat gemiddeld 5 maanden hoger ligt dan de landelijke norm. De leerlingen komen op deze school echter binnen met 9 maanden voorsprong. Ondanks het hoge eindniveau wordt de aanvankelijke voorsprong niet vastgehouden. Deze school heeft een achterblijvende leerwinst van 4 maanden.

Twee praktijkvoorbeelden die illustreren dat een kwalitatief goede school tenminste moet voldoen aan 2 criteria: 1. een goed ‘zuiver’ eindniveau èn 2. het realiseren van toegevoegde waarde. Beide scholen laten te veel talent onbenut.

De kleurrijke school heeft een enorme prestatie geleverd door een grote leerachterstand grotendeels in te lopen, maar levert nog steeds een te laag eindresultaat. En dat is maatschappelijk ongewenst.

De ‘witte’ school heeft een goed eindresultaat, maar heeft kinderen die van thuis uit al veel bagage mee krijgen, en houdt de aanvankelijke voorsprong niet vast. Deze school zou de ambitie moeten hebben om ook een eindniveau te halen met tenminste 9 maanden voorsprong. Dan pas heeft deze school een voldoende resultaat geleverd: uit de kinderen gehaald wat erin zit.'

Voor een ècht stevige conclusie ('is eruit gehaald wat erin zit?') zouden wij toch ook graag de aanleg/potentie van de leerlingen erbij betrekken ...

Klik hier voor het rapport van Joop Smits