Onderwerpen

woensdag 3 oktober 2012

Einde aan oefenen met de Drempeltest?
Ondanks het feit dat er over het algemeen wel het besef  is dat oefenen voor een bepaalde intelligentietest niet verstandig is, zijn er toch velen die de verleiding niet kunnen weerstaan. Temeer, omdat dit oefenen op internet wordt aangeboden.
Omdat ik van de Drempeltest ben, houd ik dat aanbod op internet een beetje in de gaten.
Af en toe is er wel eens een contact met zo’n aanbieder, maar meestal resulteert dat niet in het staken van het aanbod.
Het beste is, om daar waar het kan en zinvol is, duidelijk te maken dat oefenen met de Drempeltest niet verstandig is.

En … het lijkt te helpen! Eén van de aanbieders is http://drempeltest.com en als je daar nu op klikt, zie je:

Heeft de aanbieder de moed opgegeven? Is het niet meer rendabel? Is er sprake van voortschrijdend inzicht? Is dit het gevolg van de acties tegen dit oefenen?
Dat laatste zou zomaar kunnen, want via Google vind je bij het aanbod voor het oefenen met de Drempeltest ook altijd meteen de waarschuwing dit niet te doen:
Laten we hopen dat deze trend zich voorzet. Voor de volledigheid geven we hieronder nog even de bezwaren tegen het oefenen met de Drempeltest.

De redenen om niet te oefenen met de Drempeltest op een rij:

- vertekend schooladvies
: de normen (vergelijkingsgegevens) van de Drempeltest zijn gebaseerd op leerlingen die allemaal onvoorbereid (d.w.z. zonder vooraf te oefenen) de Drempeltest hebben gemaakt. Als een leerling voorafgaand aan de testafname heeft geoefend met de Drempeltest of Drempeltest-achtige opgaven, kan dit uiteindelijk een vertekend schooladvies tot gevolg hebben. Het schooladvies is dan te hoog. Dit lijkt misschien positief, maar dat is het juist niet: met een te hoog advies zal de leerling niet op de juiste plek terechtkomen, wat voor het kind schadelijke gevolgen kan hebben.

- inzicht op basis van een nieuw soort opgaven: de Drempeltest is een aanlegtest/intelligentietest. Dit betekent dat de Drempeltest de mogelijke schoolprestaties meet, en niet de feitelijke schoolprestaties (die door schoolvorderingentoetsen worden gemeten). De Drempeltest meet dus wat een leerling in huis heeft. Als intelligentietest doet de Drempeltest vooral een beroep op inzicht. Het uitgangspunt is daarbij de leerling zoveel mogelijk een nieuw soort problemen en opgaven voor te leggen, opgaven die dus zo min mogelijk een beroep doen op aangeleerde kennis. Oefenen met soortgelijke opgaven staat dus haaks op dat uitgangspunt van de test en kan resulteren in een vertekend advies: de leerling wordt op een verkeerd niveau ingeschat en krijgt een te hoog schooladvies.

- oefenen tijdens testafname: voorafgaand aan elk onderdeel worden tijdens de testafname oefenvoorbeelden gemaakt en besproken. De leerlingen mogen dan ook nog vragen stellen. Pas als de vragen zijn beantwoord, wordt met de afname van het betreffende onderdeel begonnen en proberen de leerlingen in de daarvoor gestelde tijd zoveel mogelijk opgaven te maken. Het is dus helemaal niet nodig om te oefenen!

Kortom: oefenen met de Drempeltest kan uw kind een vertekend schooladvies opleveren. De uitslag van de Drempeltest en het op basis daarvan gegeven schooladvies zijn alleen betrouwbaar indien de leerling niet van tevoren heeft geoefend met de Drempeltest of Drempeltest-achtige opgaven.