Onderwerpen

vrijdag 29 juni 2012

DLE en Cito door één deur!


Cito heeft onlangs bekend gemaakt een alternatief leerlingrapport te bieden. Zij introduceert daarbij het ‘functioneringsniveau’ van een leerling. Het geeft aan met welke gemiddelde leerling in het reguliere basisonderwijs de vaardigheidsscore van de getoetste leerling is te vergelijken. Dit functioneringsniveau is alleen bedoeld om op een eenvoudiger wijze over de vaardigheidsscore van een leerling te kunnen communiceren.
 
Dat is nou precies wat ik als ‘DLE-er’ altijd heb gewild ... Wat mij betreft kunnen DLE en Cito nu door één deur!
Aan het slot van de flyer 'Cito en DLE, hoe zit het daarmee?' concludeert het Cito:
Onze keuze om niet te werken met DLE’s is zeer fundamenteel. Natuurlijk realiseren wij ons dat de vraag leeft bij school en ouders waar de leerling staat in zijn ontwikkeling. Het Cito Volgsysteem primair onderwijs biedt dat antwoord. Wilt u de achterstand of voorsprong van een leerling bepalen? Kijk dan naar de groei in vaardigheid, zoals weergegeven op het alternatieve leerlingrapport en naar het functioneringsniveau van de leerling. Het functioneringsniveau van een leerling geeft aan met welke gemiddelde leerling in het reguliere basisonderwijs de vaardigheidsscore van de getoetste leerling te vergelijken is. Dit functioneringsniveau is alleen bedoeld om op een eenvoudigere wijze over de vaardigheidsscore van een leerling te communiceren.
 Cito adviseert om geen conclusies te trekken, die enkel gebaseerd zijn op het functioneringsniveau. De vaardigheidsscore gecombineerd met uw kennis over welk onderwijsaanbod de leerling heeft gehad, geeft het meest betrouwbaar aan wat een leerling kan. Wilt u meer weten over de interpretatie van vaardigheidsscores? Lees dan onze flyer 'Toetsscore, vaardigheidsscore ... en dan?' en in de handleidingen van de Toetsen speciale leerlingen.
In die flyer geeft het Cito onderstaand voorbeeld met de bijbehorende tekst:
... Leerlingen met een achterstand behalen meestal een vaardigheidsniveau E of V. Deze niveau- aanduiding zegt niets over de groei die zij doormaken. Daarom staat in het alternatief leerlingrapport de ontwikkeling van de vaardigheidsscore in de tijd centraal. U ziet dan in één oogopslag of er sprake is van groei.
In figuur 2 ziet u een voorbeeld van een alternatief leerlingrapport. Uit de grafiek leest u eenvoudig af dat de rekenvaardigheid van Shelly zich wel ontwikkeld heeft, maar vanaf het schooljaar 2008-2009 beduidend langzamer dan gemiddeld. Zo behaalde ze in januari 2009 – toen ze in groep 4 zat – nog een gemiddelde vaardigheidsscore. Vanaf dat moment gaat haar ontwikkeling minder hard dan gemiddeld. Zo behaalt ze in eind groep 5, in juni 2010, een vaardigheidsscore die duidelijk onder het landelijke gemiddelde ligt.

Functioneringsniveau: score ten opzichte van het reguliere basisonderwijs
Zoals al eerder vermeld, is de niveauindeling A tot en met E of I tot en met V minder geschikt voor leerlingen met achterstand in het basisonderwijs, maar zeker ook in het speciaal (basis)onderwijs. Om de interpretatie van de toetsresultaten van deze leerlingen te vergemakkelijken, heeft Cito functioneringsniveaus geïntroduceerd. Een functioneringsniveau geeft aan met welke gemiddelde leerling in het reguliere basisonderwijs de vaardigheidsscore van de getoetste leerling te vergelijken is. In het Computerprogramma LOVS kunt u bij het alternatieve leerlingenrapport ervoor kiezen om het functioneringsniveau weer te geven. In het voorbeeld van figuur 2 hebben we dit ook gedaan.
In de linkerkolom van de tabel onder de grafiek leest u af dat Shelly halverwege groep 6 een vaardigheidsscore behaalt die te vergelijken is met de vaardigheidsscore van een gemiddelde leerling in het reguliere basisonderwijs medio groep 5. Overigens kunt u op basis van de functioneringsniveaus van Shelly ook constateren dat de toetsen die zij in groep 6 heeft gemaakt te moeilijk voor haar zijn. Cito adviseert om zeker bij leerlingen die een achterstand van een jaar of meer hebben, die toets te kiezen die het best past bij het niveau van de leerling en het onderwijs- aanbod. Via de vaardigheidsscore zijn de resultaten van deze leerling altijd te vergelijken met die van leerlingen die toetsen van een ander niveau hebben gemaakt.
Het functioneringsniveau is alleen bedoeld om op een eenvoudigere wijze over de vaardigheids- score van een leerling te communiceren. Cito adviseert om het onderwijsaanbod niet uitsluitend te baseren op het functioneringsniveau. De vaardigheidsscore gecombineerd met uw kennis over welk onderwijsaanbod de leerling heeft gehad, geeft het meest betrouwbare beeld over wat een leerling kan.