Onderwerpen

woensdag 26 oktober 2011

Staartdeling nu vrijwel onbekend!

Op 25 oktober 2011 promoveerde Marian Hickendorff aan de Universiteit Leiden cum laude op een proefschrift over rekenonderwijs in Nederland.
Ben Wilbrink bekeek het proefschrift en maakte een verslag. Daarin las ik met schrik dat de staartdeling nu vrijwel helemaal onbekend is bij leerlingen (!)Het gaat om Hoofdstuk 4. 
Daarin laat onderzoek zien dat leerlingen voor het delen niet meer in staat zijn om er een degelijk algoritme voor te gebruiken; bovendien blijkt een belangrijke groep leerlingen het hoofdrekenen en schattend rekenen op te vatten als goed genoeg om exacte opgaven mee op te lossen.
Internationaal lijken de prestaties van Nederland nog redelijk op orde, maar een analyse op klassikaal niveau (Huang, 2009) laat zien dat teveel leerlingen niet meekomen en zijn weggezet in het vmbo.

Ben Wilbrink vervolgt: Het hele hoofdstuk nog eens gelezen hebbend, is naar mijn smaak het belangrijkste resultaat het onverwachte feit dat de staartdeling nu vrijwel helemaal onbekend is bij leerlingen. Dat zegt heel veel over het gebrek aan kwaliteit van het rekenonderwijs op de basisschool. Ook de Freudenthal-groep moet dit toch een grote zorg zijn, omdat zeker tot 1990 het streven altijd was om leerlingen, desnoods via progressief schematiseren, tot beheersing van het standaardalgoritme te brengen, wel wetend dat niet ALLE leerlingen zo ver zouden kunnen komen. De opmerkingen in de laatste zinnen van dit hoofdstuk zijn niets te scherp. In ditzelfde verband is het ook veelbetekenend dat juist de zwakke rekenaars blijken maar wat aan te rommelen, en dus kennelijk niet hebben geleerd om deelsommen volgens één goede aanpak te maken.

Triest ...

Voor wie meer wil weten: Ben Wilbrink , BeterOnderwijsNederland