Onderwerpen

vrijdag 11 maart 2011

'Zo leer je kinderen rekenen' werkt !


Niet zelden ontmoet ik de nodige moedeloosheid bij leerkrachten als het gaat om het vinden van middelen waarmee rekenachterstanden kunnen worden weggewerkt.
Hieronder het verslag van een onderzoek naar de praktijk van een middel dat wèl werkt …


In Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 50 (2011) 32-41 rapporteren Loe van der Leeuw en Anna M.T. Bosman hun bevindingen.

In het onderzoek werd nagegaan in hoeverre het mogelijk is om achterstand in elementaire rekenkennis te verminderen door deelname aan een kortdurende rekentraining op basis van de methodiek ‘Zo leer je kinderen rekenen’.

De uitgangspunten zijn:
  • een systematische opbouw,
  • het aanleren van één oplossingsstrategie,
  • groepsgewijze en directe instructie,
  • interactief oefenen en
  • het gebruik van een bal tijdens het mondeling oefenen.
Er deden zeven leerlingen uit de groepen 7 en 8 mee met een gemiddelde achterstand van meer dan 1,5 jaar en een jongen uit groep 5 die geen achterstand had. De dagelijkse training gedurende een periode van 6 weken duurde 75 minuten.
De eerste 25 minuten werd er interactief geoefend met de bal, vervolgens werd er 15 minuten besteed aan instructie van nieuwe stappen en de resterende 35 minuten werd besteed aan schriftelijke verwerking. 
Na afloop van de training bleken vijf van de zeven leerlingen hun achterstand op de ‘Tempo Test Rekenen’* en de ‘DLE-test Hoofdrekenen’* volledig te hebben weggewerkt.
De twee andere leerlingen met meer dan twee jaar achterstand wisten deze substantieel terug te brengen. De leerling uit groep 5 zonder rekenachterstand (en zonder voorsprong) had na afloop van de training een niveau bereikt dat hoort bij een leerling van groep 8.
De prestaties op de Cito-toets Rekenen/Wiskunde verbeterden bij de meeste leerlingen niet substantieel. Dat werd ook niet verwacht, omdat de toepassing van basisrekenvaardigheden additionele instructie en oefening vraagt.
Dit praktijkonderzoek heeft laten zien dat het mogelijk is om elementaire rekenkennis van basisschoolleerlingen in korte tijd substantieel te verbeteren door gebruik te maken van de principes van de methodiek ‘Zo leer je kinderen rekenen’.
  
Drs. Loe van der Leeuw is als orthopedagoog verbonden aan SBO ‘Het Palet’ in Arnhem. Samen met Douwe Sikkes heeft hij de methodiek ‘Zo leer je kinderen rekenen’ op schrift gesteld. Informatie staat op de website www.zoleerjekinderenrekenen.nl.

Prof. dr. Anna M. T. Bosman is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij de sectie Orthopedagogiek van leren en ontwikkeling.

*) Deze materialen zijn inmiddels vervangen door de 'SchoolVaardigheidsToets Hoofdrekenen' en de 'TempoTest Automatiseren'.