Onderwerpen

zondag 30 januari 2011

Scholen testen te veel


De NOT is weer achter de rug.
We hoorden daar 'vreemde dingen'.
Lees hieronder wat er zo vreemd is.

In de stand van Boom test uitgevers kwam de nieuwe TempoTest Automatiseren veelvuldig ter sprake. Scholen blijken er grote moeite mee te hebben de test uitsluitend toe te passen als het instrument voor de analyse en de diagnose. Ze willen bijna allemaal de test bij àlle leerlingen afnemen. Dat is helemaal niet de bedoeling en … nergens voor nodig! Zonde van de tijd en het geld.

Het doet me denken aan de vele scholen die de AVI-leeskaarten bij alle leerlingen afnamen/afnemen. Ook nergens voor nodig!

Hetzelfde geldt voor het PI-dictee: onnodig omslachtig en ingewikkeld om dat bij alle leerlingen te doen.

Hoe moet het dan wel?
Nou, laat ik eerst zeggen: niks moet. Wanneer scholen het beredeneerd (misschien willen ze wel alle vliegen in één klap slaan) zo willen doen, dan kan dat. Maar ik zou er niet voor kiezen. Het kan met veel minder ‘getest’.

Bij 'alle leerlingen' gaat het namelijk in eerste instantie om de niveaubepaling (en signalering): hoe staan we er voor en wie zit er in de ‘gevarenzone’?
Voor het automatiseren/hoofdrekenen is daarvoor bedoeld de SchoolVaardigheidsToets Hoofdrekenen (Cotan OK!). In vijf minuten met één A4-tje de hele groep in beeld. Klaar!
Leerlingen waarover je naar aanleiding van de resultaten zorgen hebt, doe je met de TTA voor een nadere analyse en diagnose. De uitslag is het aangrijpingspunt voor een eventuele aanpak van de problemen. Het zal dan in eerste instantie om ca. 20% van de leerlingen gaan.
Voor technisch lezen is er bijvoorbeeld de SchoolVaardigheidsToets Technisch Lezen (Cotan OK!). De leerlingen lezen één minuut een verhaaltje (van gemakkelijk naar moeilijk). Klaar!
Alleen die leerlingen waarover zorgen zijn ontstaan (ze scoren niet volgens verwachting), test je verder.

Conclusie: wanneer scholen middelen gebruiken in de fase ‘niveaubepaling (en signalering)’ die bestemd zijn voor de fase ‘analyse en diagnose’ doen ze veel te veel van het goede! Het is nergens voor nodig en zonde van de tijd en het geld. Dus vreemd ...