Onderwerpen

woensdag 19 januari 2011

Alternatief voor de T.T.R.


Voor het onderzoeken van de rekenvaardigheid in het voortgezet en beroepsonderwijs grijpt men bijna ‘automatisch’ naar de Tempo-Test- Rekenen.
Begrijpelijk, maar er is nu een alternatief …


Er wordt de laatste tijd nogal eens onderzoek gedaan naar het vaardigheidsniveau van het hoofdrekenen/automatiseren in het voorgezet onderwijs. Uit de resultaten van het hieronder aangehaalde onderzoek van Rob Wennink (zie ‘Rekenschrik nodig in het VMBO/LWOO’) blijkt dat dit geen overbodige luxe is …
Uit het onlangs gepubliceerde onderzoek van Magda Bruin, met als titel ‘Rekenproblemen in het beroepsonderwijs, case study naar het onderkennen van rekenproblemen bij cursisten vanaf 16 jaar met de instrumenten van het basisonderwijs en de brugklas’ komt naar voren dat de aandacht voor problemen met betrekking tot het hoofdrekenen/automatiseren zich niet hoeft te beperken tot de eerste leerjaren van het VO (PrO en LWOO) !!!
Jammer is echter -en daar konden de onderzoekers in deze beide gevallen nog niets aan doen- dat bij het onderzoek nog gebruik wordt gemaakt van de Tempo-Test-Rekenen 1992 en niet van de TempoTest Automatiseren. De TTA was er ten tijde van het onderzoek nog niet. Was dat wel het geval geweest, dan waren er veel meer mogelijkheden ontstaan voor een nadere analyse en het trekken van conclusies. De TTA biedt namelijk niet alleen veel meer mogelijkheden, maar is ook op vele fronten beter. Neem alleen maar de normering: de T.T.R. is van 1992 … Na die tijd is er aan de normering niets meer gedaan. De normen zijn dus bijna twintig jaar oud.
Mijn oproep aan toekomstige onderzoekers mag duidelijk zijn. Grijp niet ‘automatisch’* naar de T.T.R., maar onderzoek eerst de mogelijkheden van de nieuwe TTA. Ik denk dat ik wel weet wat dan de keuze zal zijn.
*) Deze actie valt overigens goed te begrijpen. De T.T.R. heeft een geweldige staat van dienst en je komt hem overal tegen, zelfs in vluchtelingenkampen en bij de inburgering. Bovendien was er geen alternatief.

Zie ook: Waarom overstappen van T.T.R. naar TTA?