Onderwerpen

woensdag 17 november 2010

Extra klas helpt nietBij de Drempeltest gebruiken we voor het formuleren van een advies VO een schema.In dat schema zijn de leerlingen –aan het eind van groep 8- verdeeld over de vormen van VO. Om het schema (vergroot) te kunnen bekijken, klikt u op de afbeelding hierboven.
Zoals valt te zien gaat zo’n 5% naar het Praktijkonderwijs. Dat zijn leerlingen waarvan het vaardigheidsniveau aan het eind van groep 8 niet hoger is dan dat van de gemiddelde leerling aan het eind van groep 5.
Zo’n 15% van de leerlingen komt vervolgens in aanmerking voor LeerWegOndersteunend-Onderwijs. Deze leerlingen zijn in z’n algemeenheid niet verder gekomen dan het niveau van groep 6. De volgende twee groepen van 10% kwamen tot in groep 7 en de daarop volgende twee groepen van 10% kwamen tot in groep 8. De ‘HAVO-klanten’ haalden eind groep 8 en de rest iets meer.
Dit betekent dat het vaardigheidsniveau van zo'n 50% van de leerlingen niet volledig overeenkomt met wat is aangeboden. Dat kan kloppen, want we gaan uit van de gemiddelde leerling en bij een gemiddelde zit de helft eronder en de andere helft erboven. Echter, zeker 20% van de leerlingen beheerst nog niet tweederde van hetgeen is aangeboden. Plastischer gezegd: zeker 20% van de leerlingen is twee jaar ‘achter’.
Ik zet ‘achter’ tussen aanhalingstekens, want dat zijn ze niet! Ze presteren doorgaans in overeenstemming met hun mogelijkheden (aanleg). Kinderen verschillen en niet iedereen is even slim. Deze kinderen kunnen niet beter! En dat verschijnsel is er altijd al geweest.
Werkers in het onderwijs weten dat maar al te goed. Intensieve zorg en handelingsplannen brengen daarin doorgaans slechts marginale ‘verbeteringen’ aan. Ik zet verbeteringen tussen aanhalingstekens, want meestal blijken ze dat niet te zijn: na de vakantie zit de leerling weer op een vaardigheidsniveau dat bij hem past. Waarom dan toch dat ‘gedokter’ ?
Wel, inspectie, beleidsmakers, bestuurders, ouders en soms ook de leerkrachten zelf willen méér dan realistisch is. Met alle gevolgen van dien.
Uit de krant: ‘Het is de bedoeling dat kinderen straks een gegarandeerd minimumniveau hebben als ze naar het middelbaar onderwijs gaan’, zegt PVV'er Beertema. ‘Blijven ze daar volgens het landelijk stelsel onder, dan moet er wellicht een extra klas komen die de schakel is naar het VMBO.’ De kop boven het artikel was ‘Verplichte eindtoets basisonderwijs’.
Denkt u dat die ‘extra klas’ gaat helpen?