Onderwerpen

vrijdag 7 mei 2010

Waarom van Tempo Test Rekenen naar TempoTest Automatiseren?


‘Wat is er mis met de oude, vertrouwde Tempo Test Rekenen? We werken er al jaren mee en zijn ècht heel tevreden ...’

Een vraag die sinds het verschijnen van de opvolger nogal eens wordt gesteld …

Hieronder geef ik daar een antwoord op.

Om te beginnen moeten we bij de TempoTest Automatiseren meteen de Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen betrekken. Ze horen bij elkaar, zeker wanneer we een vergelijking willen maken met de T.T.R.
Wat bij de T.T.R. allemaal op een A4-tje is ‘gepropt’ (oneerbiedig gezegd), is bij de nieuwe set uiteengelegd in verschillende aspecten: niveau bepalen (leerlingvolgsysteem), signaleren en analyseren. Omdat we de testdruk willen verminderen, hoeven niet alle leerlingen alles te doen: wanneer de resultaten op de Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen volgens verwachting zijn, hoeven ze de TTA niet meer te maken. De SVT heeft één rekenblad (A4) met sommen aan beide kanten, die door elkaar staan (eerst ‘plus’ en ‘min’ en later ook ‘keer’ en ‘deel’) die oplopen in moeilijkheid. Het blad zit slim in elkaar: aan de voorzijde staan minder sommen (ruim en overzichtelijk, veel minder ‘overweldigend/ontmoedigend’ dan bij de T.T.R.) en de leerling kan geen sommen tegenkomen die hij ‘nog niet heeft gehad’. De afname gaat in één beurt en duurt vijf minuten, hetgeen veel minder stress geeft dan bij de T.T.R. Daarmee is in principe voor de meeste leerlingen ‘de kous af’. U heeft gegevens (Percentielen, Cito I-V, A-E  en DLE’s), voor het leerlingvolgsysteem (Inspectie akkoord en Cotan OK!) en u ziet welke leerlingen niet volgens verwachting presteren (scoren te laag of maken te veel fouten). Hieronder ziet u een voorbeeld van de rapportage die u krijgt na het invoeren van de score.

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

De leerlingen waar u zorgen over heeft, komen in aanmerking voor de TTA. U heeft dan uitgebreide mogelijkheden om te onderzoeken waar de schoen wringt. U heeft aparte rekenbladen voor de vier bewerkingen, waarop de sommen ook ruim gerangschikt zijn en oplopen in moeilijkheid. De leerling mag twee minuten doen over een rekenblad van vijftig sommen, zodat ook hier meer gelegenheid is te laten zien wat de leerling wèl kan. Ook bij de TTA kunt u weer DLE- en Cito-scores vinden bij de aparte rekenbladen en bij het kleine totaal (t = ‘plus’ en ‘min’) en het grote Totaal (T = ‘plus’, ‘min’, ‘keer’ en ‘deel’). Afgezien van de veel kindvriendelijker presentatie en de slimmere volgorde van de sommen, lijkt de TTA wat dat betreft op de T.T.R.
De TTA gaat echter verder, want met het bijgeleverde computerprogramma kunt u niet alleen nagaan of er te veel (> 20%, het programma geeft een waarschuwing) fouten worden gemaakt, maar ook welke. Per somtype wordt namelijk in beeld gebracht waar de leerling moeite mee heeft. Dát is uw aangrijpingspunt voor eventuele remedial teaching. Hieronder ziet u een schermafdruk van het programma waarbij een overzicht wordt geboden van de niveaus bij de verschillende onderdelen. Zo zijn er ook overzichten van de foutensoorten.

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)

Aan de psychometrische verschillen zullen we niet te veel aandacht besteden, maar die zijn er natuurlijk wel. De TTA heeft in totaal 11.534 leerlingen in de steekproef (de T.T.R. 4804). De TTA is genormeerd in heel Nederland en Vlaanderen (de T.T.R. in met name het noorden van het land). De normen van de TTA zijn recent (de T.T.R. is van 1992). De TTA heeft allerhande normen (de T.T.R. heeft alleen DLE’s). De TTA heeft standaard afnameformulieren (de T.T.R. is vaak een kopie van een kopie … ).

(Klik op de afbeelding voor een vergroting)
Kortom: de combinatie Schoolvaardigheidstoets Hoofdrekenen met de TempoTest Automatiseren is in vele opzichten een sterke verbetering t.o.v. de oude, vertrouwde Tempo Test Rekenen, waarvan de uitgever overigens onlangs heeft besloten te stoppen met de uitgave.


Voor actuele informatie verwijs ik u naar de TTA-pagina van Boomtest onderwijs.
U vindt daar alle recente informatie en voorbeelden van de rapportage en analyse.